ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Soms is 6 jaar ‘bak’ erger dan 40 jaar ‘bak’ – 't Scheldt

Soms is 6 jaar ‘bak’ erger dan 40 jaar ‘bak’

Minister van Justitie Koen Geens heeft in 2016 met zijn Potpourri II-wet de correctionele rechtbanken de bevoegdheid gegeven om een moordenaar te veroordelen tot een gevangenisstraf van veertig jaar.
Een aantal wetboeken en wetten die volgens de verdeling van de ministeriële bevoegdheden tot de kernactiviteit van Justitie behoren werden aangepast. Maar er werd bijvoorbeeld niets gewijzigd aan de wetten betreffende de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Een gepensioneerde ambtenaar wordt wegens een gruwelijke moord door een correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig (40) jaar. Hij verliest zijn pensioen niet, maar moet wel in België blijven wonen (artikel 48 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen: ‘Degene die een pensioen geniet en veroordeeld is of wordt tot gevangenisstraf, is, op straffe van verval, gehouden binnen het koninkrijk te verblijven, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Koning’).
Een andere gepensioneerde ambtenaar wordt wegens een moord gepleegd na jarenlange pesterijen jegens zijn persoon door het Hof van Assisen veroordeeld tot zes (6) jaar opsluiting, tot een criminele straf dus. Hij verliest zijn pensioen volledig. Hij krijgt het pas terug na een genademaatregel van de Koning of na herstel in eer en rechten (artikel 49 van dezelfde algemene wet: ‘Veroordeling tot criminele straf brengt met zich verval van het pensioen of van het recht om het te ontvangen; het pensioen kan in geval van gratieverlening hersteld ofwel verleend worden, en het wordt hersteld in geval van herstel in eer en rechten van de veroordeelde’).Dit is een voorbeeld van slordige wetgeving. Het Departement Justitie wijzigt zijn eigen wetjes, maar heeft geen oog voor de wetjes van de andere departementen, zoals het Departement Pensioenen. Wijlen prof. L.-P. Suetens zei: ‘die vakidioten kijken alleen naar hún wet, en van de andere wetten trekken ze zich niets aan’. Minister van Justitie Koen Geens draagt voor deze zware fout de politieke verantwoordelijkheid. Het kost ten hoogste een half uur werk om, via de zoekmachine op de website van de FOD Justitie betreffende de Belgische wetgeving (belgielex), de aan te passen wetteksten te vinden die betrekking hebben op ‘criminele straffen’.
Dat ‘men’ daar niet in geslaagd is, wijst op disfuncties op verschillende niveaus. Men mag inderdaad niet alleen een steen werpen naar minister Koen Geens. Zijn kabinetsadviseurs en de ambtenaren van zijn departement hebben geen onraad geroken. Maar ook de zeker niet onderbetaalde raadsheren van de Raad van State, die over het voorontwerp advies hebben uitgebracht, hebben niets gemerkt. Niet één lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de discriminatie opgemerkt. Niemand, ook  niet de Hoge Raad voor de Justitie, die nochtans ambtshalve advies kan uitbrengen, heeft aan de alarmbel getrokken. Luc Lamine,
Steenweg op Wezemaal 90, 3110 Rotselaar
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *