Soep voor Syrië – 't Scheldt

Soep voor Syrië

Op goed drie kwartier rijden van het warme, comfortabele appartement in de Bekavallei (Beiroet – Libanon) waar Barbara Abdeni Massaad met haar man en drie kinderen woont, ligt een geïmproviseerd vluchtelingenkamp – een van de vele in Libanon – waar Syrische families, op de vlucht voor de alles vernietigende oorlog in hun land, opeengepakt zitten en waar kinderen sterven van honger en kou.

Regelmatige bezoeken aan het kamp, vaak met een met voedsel volgeladen autokoffer, dwongen Barbara er toe iets te doen, in een poging om er de grootste nood te lenigen. Als culinair auteur en fotografe besloot ze daarom een kook-en fotoboek te maken dat wereldwijd zou verspreid worden en waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan het hulpprogramma van de Verenigde Naties voor Syrische vluchtelingen. Het boek zou Soep voor Syrië heten, met als ondertitel ‘recepten om onze mensheid te vieren’. De Nederlandse versie van het werk werd recent door Lemniscaat op de markt gebracht. Voor de samenstelling van het boek vroeg en kreeg Barbara de medewerking van liefst 75 gerenommeerde chef-koks en kookboekschrijvers van over de hele wereld. Allemaal droegen zij hun lievelingsrecept voor een lekkere, voedzame soep aan, terwijl een aantal onder hen ook een korte commentaar toevoegden over de verschrikkelijke omstandigheden waarin de vluchtelingen moeten leven en het gebrek aan gestructureerde internationale hulp voor hen. Elk recept werd door Barbara Abdeni Massaad voorzien van een foto, niet alleen van het gerecht, maar ook van Syrische vluchtelingen in de Bekavallei. En vooral deze laatste foto’s zijn, zonder overdrijving, prachtig, niet in het minst omdat zij, ondanks de miserie, ‘hoop’ uitstralen, hoop op een betere toekomst. Ook voor wie het boek enkel als kookboek wil gebruiken is Soep voor Syrië een aanrader. Moeilijk te bereiden lijken de recepten van de chef-koks niet en de keuze is groot: wortelsoep, bloemkoolsoep, Griekse paaslamsoep, meloen gazpacho (koud), rode paprikasoep, pittige koolsoep, pasta-soep met borlottibonen, rode linzensoep met munt en citroen enz… Of, om het met de Libanese yogalerares en diëtiste Paola Skaff Alford te zeggen: ‘Let’s make soup, not war’.Barbara Abdeni Massaad * Soep voor Syrië * Uitgeverij Lemniscaat * 208 p * 24,50 euro * ISBN 978 90 4770 789 9.
*
De vertegenwoordigers van de natie in partijdienst 1918-1970In de reeks ‘Standen & Landen’ van uitgeverij INNI uit Heule verscheen recent het boek De vertegenwoordigers van de natie in partijdienst. De jonge historicus en politicoloog Frederik Verleden onderzoekt erin de verhouding tussen politieke partijen en hun parlementsleden vanaf de Eerste Wereldoorlog, het echte einde van de 19de eeuw die ook wel eens de ‘gouden eeuw van het parlement’ wordt genoemd en 1970, het jaar van de eerste staatshervorming, toen de Belgische nationale partijen taalkundig uiteenvielen. Uit de studie blijkt duidelijk dat gedurende die halve eeuw de politieke partijen geleidelijk een overwicht kregen op de parlementaire besluitvormers, wat toenmalig Kamervoorzitter Achille Van Acker al in 1972 verleidde tot de vaststelling dat ‘de belangrijke beslissingen niet meer door de Kamer worden genomen zoals vroeger’.
Sindsdien is de typering van de Belgische politieke besluitvorming als een particratie gemeengoed geworden. Is over de politieke partijen in België in het verleden al heel wat gepubliceerd, over het Belgische parlement is het literatuuraanbod schraler.
Met zijn nieuwe boek zorgt Verleden bovendien voor een primeur door als eerste de verhouding tussen de parlementsleden en hun partijen te bestuderen. En hij doet dat grondig, gebruikmakend van een indrukwekkende waaier van primaire en secundaire bronnen. Zo registreerde hij voor de kwantitatieve benadering van de partijcohesie bijvoorbeeld niet minder dan 2 481 naamstemmingen in de Kamer of 502 116 stemmen.
Wie uit deze cijfers zou afleiden dat het om een saai boek gaat, vergist zich. Natuurlijk komen er figuren, tabellen, grafieken en kaarten aan te pas, maar er bovenuit steken toch de vlotte teksten
die eenieder, geïnteresseerd in de politieke geschiedenis van België, zullen kunnen bekoren. Stellen dat in de toekomst vaak naar het boek zal verwezen worden als referentie, is niet overdreven.
Verleden vertrekt in zijn betoog van de inherente spanning tussen de hedendaagse strak georganiseerde partijen enerzijds en anderzijds de theoretische vrijheid van de volksvertegenwoordigers, die krachtens het nog steeds sinds 1831 ongewijzigde Grondwetsartikel, geacht worden bovenal de gehele natie te vertegenwoordigen. In de 19de eeuw vormde dit laatste geen groot probleem. Dat veranderde echter toen er coalities moesten worden gevormd om een regering op de been te bren-gen en er dus ook compromissen moesten worden gesloten. De parlementaire meerderheidsfracties slaagden er niet meer in vat te krijgen op hun ministers en werden, vaak met dreiging van een val van de regering, verplicht mee te gaan voor een compromis, ten nadele van hun partij, haar kiezers en haar achterban. De daardoor bij de partijen opgehoopte frustraties vormden de belangrijkste drijfveer om sterke partijstructuren uit te bouwen, desnoods zoveel mogelijk buiten de mandatarissen om, die toezicht gingen houden op de regering en ministers (maar ook parlementsleden) dus als partijagenten gingen behandelen. Ook de vorming van regeringen zou uiteindelijk de bevoegdheid worden van de immer aan macht winnende politieke partijen.In De vertegenwoordigers van de natie in partijdienst maakt de lezer(es) kennis met een bonte verzameling van fracties en subfracties die ooit het parlementaire halfrond bevolkten. Voor het eerst biedt het boek ook een diepgaande analyse van de liberale partij die tot op heden in de literatuur wat onderbelicht bleef en moeten enkele stereotypes eraan geloven zoals bv. de veel gedebiteerde stelling over de solide partijdiscipline van de socialisten. Nooit immers was de parlementaire anarchie, ook bij de socialisten, zo groot als in de jaren 1930, het decennium van de autoritaire verleiding.Frederik Verleden * De vertegenwoordigers van de natie in partijdienst * Uitgeverij Inni Publishers * 422 p * 55,00 euro * ISBN 978 90 8977 544 3.
Katelijne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *