SLAGVELD VAN EUROPA – 't Scheldt

SLAGVELD VAN EUROPA

De confrontaties worden niet alleen beschreven op basis van het werk van kroniekschrijvers, van gezaghebbende historici en van enthousiaste heemkun-digen, maar gesitueerd in hun historische context. De weerklank ervan in de literatuur krijgt, waar zinvol, eveneens de nodige aandacht. Gevaert beperkt zich in zijn overzicht niet tot de veldslagen die werden uitgevochten binnen de grenzen van wat nu België is maar voegt er ook die aan toe die plaatsvonden op locaties die op het ogenblik van de slag deel uitmaakten van de Zuidelijke Nederlanden of van de feodale vorstendommen die later de Zuidelijke Neder-landen vormden.
Enkele van de beschreven slagvelden worden jaarlijks nog door tienduizenden bezocht (Waterloo, de Westhoek, Bastenaken…) Andere zijn veel minder be-kend hoewel vooral de jongste jaren gemeenten en plaatselijke verenigingen er alles aan doen om de (toevallige) bezoeker zo goed mogelijk voor te lich-ten.
Slagveld van Europa’ herwaardeert opnieuw de politieke geschiedenis, de geschiedenis van vorstenhuizen en staatshoofden, van oorlogen en revolu-ties na een periode dat vooral de sociaal-economische geschiedenis op het voorplan werd geduwd.
Marc Gevaert * Slagveld van Europa. Duizend jaar oorlog in de Zuidelijke Nederlanden * Uitg. Globe * 437 p * ISBN 978 90 86790 39 5.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *