ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Sauer – 't Scheldt

Sauer

ACTUEEL

HEET VAN DE NAALD

Op 19 juni heeft Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (het Franstalig rekenwonder van de N-VA) samen met sociaal kleptocraat schepen van Middenstand Koen Kennis (de onbetwiste cumulard bij N-VA) in Merksem het startschot gegeven voor de nieuwe hinderpremie voor handelaars. Vanaf 1 juli krijgen Vlaamse handelaars die ernstige hinder ondervinden door werkzaamheden, automatisch een hinderpremie van 2 000 euro.Dat een minister zich naar een drogist in een uitbloeiend district van de stad Antwerpen begeeft zal veel – zo niet alles – te maken hebben met de naderende verkiezingen. Het is algemeen geweten dat de N-VA alle zeilen zal bijzetten in Antwerpen om te trachten het te voorziene verlies in te perken en de huidige meerderheid te behouden. His masters voice weerklonk en trouwe paladijn monsieur Muyters liet zich in het leder van zijn luxueus ministerieel dienstvoertuig vallen en liet zich aircogekoeld naar Dewevercity voeren om daar een nummertje zeepsmoellachen en camerageilen op te voeren. Opvallend was de afwezigheid van Merksems districtsburgemeester Luc Bungeneers…’
Lees verder in ‘t Scheldt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *