ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Pyongyang aan de Schelde – 't Scheldt

Pyongyang aan de Schelde

ACTUEEL

Pyongyang aan de Schelde

Net zoals in Noord Korea heerst er censuur in het Antwerpen van de Grote leider Bart Kim Joeng. Het enige verschil is dat het duiden van deze wantoestand in Antwerpen (nog) niet strafbaar is. In Noord Korea is die alomtegenwoordig en strikt.In het keizerrijk van legalist Bart Kim Joeng wordt de censuur op een geniepige manier toegepast. Blijkt dat meer dan een vierde van alle besluiten die het college van burgemeester en schepenen neemt, ontoegankelijk zijn voor raadpleging en democratische controle door de gemeenteraadsleden. Nochtans is dit uitdrukkelijk voorzien in de wet. Dat het nu net niet de besluiten zijn over het geven van een naam aan een straat of het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een duiventil, die ontoegankelijk zijn zal wel niemand verbazen. Volgens de Grote Leider heeft de goegemeente geen zaken met de gevoelige beslissingen die het Presidium van de Opperste Volksvergadering (Antwerps schepencollege) neemt.De politieke dwerg die de inhoudsloze maar vetbetaalde functie van provinciegouverneur vervult, heeft de bende van 9 op het Schoonverdiep terecht gewezen. De censuur dient opgeheven te worden en ook het Antwerpse stadsbestuur dient zich aan de openbaarheid van bestuur te houden.Een opdoffer van formaat voor De Grote Leider.Rammer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *