ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Op hierdie stadium in die geskiedenis – 't Scheldt

Op hierdie stadium in die geskiedenis

Ons glo in die konsep van die Afrikaner as ‘n volk in eie reg, met ons unieke, swaarverworwe en onvervreembare gemeenskapsidentiteit. Die Afrikaner / Boer is nie beter as ander nie, maar ander is ook nie beter as ons nie. Daarom het ons ‘n reg op ons eie selfbeskikkende plek in die wêreldsamelewing. Dit is die eerste bewoëndheid – om te glo en te staan by jou volk en nie te dink dat jy moet verdwyn in die meesal karakterlose en grys massa om jou nie.

Op hierdie punt in die geskiedenis beleef ons ook rondom ons ‘n land buite ons beheer, groeiende diskriminasie op feitlik elke lewensterrein, onbeskryflik-brutale moorde op blankes, ‘n georkestreerde poging om ons van tersiêre onderrig in Afrikaans te ontneem, vervlakking en verwêreldliking, aanslag op Skrifwaarhede in kerklike verband, e.s.m.
Tussen hierdie rotsblokke en gletsers deur moet die skippie gestuur word.
Wat ‘n uitdaging!
*S-A stelselmatig gedryf na Kommunistiese staatDie patroon van regeringsaksies in S-A dui daarop dat die land stelselmatig gedryf word na ‘n Kommunistiese staat en dit word uitstekend bewoord in verklaring deur die hoofuitvoerende beampte van die S-A Instituut vir Rasseverhoudinge (afkorting in Engels SAIRR), dr. Frans Cronjé, wat o.m. soos volg lees: ‘Ten spyte van al die chaos bly die ANC vasbeslote om sy rewolusie te voltooi. By hul onlangse beleidskonferen-sie het pres. Jacob Zuma dit reguit gestel dat dit die doel van sy party is om in S-A ’n kommunis-tiese diktatuur te skep as die onvermydelike slot-som tot sy Sowjet-geïnspireerde Nasionaal-Demokratiese Revolusie (NDR). Selfs betogers wat die afgelope week die deure van die Parlement wou afbreek, sal nie genoeg wees om die party se koers te verander nie’.My kollega dr. Anthea Jeffery het die volgende oor die NDR geskryf: ‘Die NDR bied, volgens die SAKP, die ‘reguitste’ pad na ’n sosialistiese en dan kommunistiese toekoms vir Suid-Afrika. Oor die algemeen glo die ANC dat hy nou genoeg beheer oor die polisie, leër, staatsdiens, regbank, media, sake-ondernemings en ander meningsvormers het om te kan voortgaan met radikale ekonomiese transformasie’. ‘Wat ons verstom, is dat baie ontleders dit ontken. Hulle glo eenvoudig nie die woorde wat hulle van die ANC hoor nie. Die onweerlegbare bewyse van die kommunistiese aanslag kan nietemin oral om ons gesien word. Die aanvalle op die media en voorgestelde mediatribunaal is reg uit die kommunistiese handboek. ‘Die bemagtigingsbeleid word gebruik om die outonomie van die private sektor te vernietig en die sakegemeenskap tot volkome afhanklikheid van die regerende party te dwing – presies soos in enige kommunistiese gemeenskap. Die mosie om private skole te vernietig en die magte van skoolbeheerliggame te beperk is daarop gemik om ons kinders se siele te versmoor en hulle tot verstandlose eenvormigheid te fatsoeneer.‘Die aanvalle op die regbank is ’n poging om enige beheer oor die mag van die staat te verhoed. Elke enkele voorbeeld van die regering se voorgestelde ‘grondhervormingsbeleid’ is gerig op die beëindiging van private eiendomsregte en om die hulpbehoewende landelike gemeenskappe totaal afhanklik van die regerende party te maak, soos die geval in die Sowjetunie was. ‘Ons het al dikwels gehoor dat die regering nie sulke dinge sal doen nie weens die ekonomiese skade wat dit in S-A sal aanrig. Dit is naïef. Die ekonomiese skade sal eenvoudig voorgehou word as bewys van die ‘private sektor se weerstand teen transformasie’, op grond waarvan al hoe meer mag aan die staat toegesê sal moet word om dit te beheer.‘Uiteindelik sal die staat so magtig wees dat wanneer gewone mense besef hoe hulle gemanipuleer is, daar niks sal wees wat hulle kan doen om dit te weerstaan nie. Kyk net hoe rustig het ANC-leiers in die Parlement gesit en hande klap, selfs al het die minister van finansies vir hulle verduidelik hoe die ekonomie tot niet gaan en die oorverdowende knal van skokgranate buite die deure hoorbaar was. Die ekonomiese agteruitgang van Suid-Afrika kwel hulle glad nie.‘Ander mense sê die ANC verstaan eenvoudig nie watter skade hulle veroorsaak nie. Hulle weet, met ander woorde, nie van beter nie. Maar dit is weer eens naïef. Hul beleid is gesofistikeerd en met groot bedrewenheid geïmplementeer. Kyk maar net na die mag wat hulle oor sake-ondernemings, boere, joernaliste en regters het.‘Moenie daaraan twyfel dat die ANC presies weet wat hulle doen nie. Hulle is deskundiges met waarmee hulle besig is en hulle weet presies waarheen hulle op pad is’.Boerskot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *