NA ORANIA – 't Scheldt

NA ORANIA

Daar is onlangs ‘n tweede groeipunt, naas dié van Orania, ‘Byneslaagte’, binne die Noordwes-kaap gestig. Die ANW (Afrikaner Nedersetting Weskus) is ‘n volksorganisasie wat onafhanklik van die OB (Orania-Beweging) funksioneer, maar wat dieselfde doelwitte as die OB nastreef, naamlik om die Noordweskaap as Afrikaner-vryheidsgebied te ontwikkel. Byneslaagte lê 12 km van die Afrikaner-vakansieoord Strandfontein, aan die Atlantiese Oseaan, en is sowat 300 km noord van Kaapstad. Daar word gehoop dat die Weskus-Afrikanergemeenskap mettertyd kulturele en ekonomiese bande met die stamlande – Vlaanderland, Nederland, Skotland en Duits-land – sal kan aangaan en versterk.Afname in entrepreneurskap in SA, maar verwagtinge stygVolgens die Global Entrepreneurship Monitor South African Report 2015/16 het, hoewel entrepreneursaktiwiteit in SA met bykans 30 % in 2015 afgeneem het vergeleke met 2013 en met bykans die helfte vergeleke met 2010, die persepsie onder S-A-ers toegeneem het dat daar steeds goeie entrepreneursgeleenthede in die land bestaan. Die verslag toon waar in 2009 25,4 % van volwasse S-A-ers gemeen het daar bestaan goeie entrepreneursgeleenthede in die land, het hierdie syfer in 2013 gestyg na 37,8 % en in 2015 na 40,9 %.

Daarmee saam het die S-Afrikaners wat meen dat hulle oor die nodige vermoëns beskik om ‘n sukses van entrepreneurskap te maak in hul onderskeie velde, ook toegeneem vanaf 35,5 % in 2009 tot 42,7 % in 2013 en tot 45,4 % in 2015.
Die verslag toon dat hoewel daar hierdie verwagtinge vir entrepreneurskap in SA is, is tans slegs ongeveer 1 uit elke 10 S-A-ers eerstehands betrokke by entrepreneurskap. Dit is in teenstelling met ‘n land soos Brasilië waar aansporingswetgewing vir kleinsake en die afwesigheid van raskwotas gelei het tot ‘n toename in entrepreneurskap ondanks die verswakkende ekonomie.Botshabelo Nywerheidspark opgegradeerMinister van Handel en Nywerheid, Rob Davies het die eerste fase van die opgegradeerde Botshabelo Nywerheidspark in Botshabelo tussen Bloemfontein en Thaba Nchu geopen. Hierdie fase van die opgradering behels opgradering van die sekeriteitsinfrastruktuur, straatbeligting en elektriesiteitsnetwerk teen ‘n koste van R24 miljoen. Volgens Davies vorm dit deel van die nasionale program om ses nywerheidsparke op te gradeer teen ‘n totale koste van R24 miljoen.
Die projek is daarop gemik om industrialisasie, vervaardiging en werkskepping aan te moedig. Vir Botshabelo met sy nie-amptelike werkloosheidsyfer van ongeveer 75 % beteken dit ‘n welkome inspuiting. In die 80ger-en 90ger jare het die vorige regering die Botshabelo Nywerheidspark in ‘n hoogsfunksionele entiteit ontwikkel, maar die afgelope twee dekades het dit vanweë verskeie redes geleidelik verval. BANKROT SAL goue handdrukke van R22 miljoenIn antwoord op ‘n Parlementêre navraag van die VF Plus het Minister van Fin. Pravin Gordhan bekendgemaak dat die SAL die afgelope aantal jare R22,766 miljoen betaal het aan skeidings-pakkette en bedankings van agt hoofuitvoerende en ses hooffinansiële beamptes. Hierop sê die VF Plus in ‘n mediaverklaring: ‘In die lig hiervan is dit geen wonder dat die SAL nie die mas opkom nie en dat die topbestuur van die SAL nie opgewasse was en is om die uitdagende vereistes van die lugvaartbedryf te hanteer nie. Om sedert Desember 2015 steeds 0R322 620 per maand te betaal aan die maatskappy Sizwe Ntsalaba Gobodo om ʼn tussentydse hoofuitvoerende beampte beskikbaar te stel, kos die belastingbetaler reeds R2,581 miljoen vir agt maande, dit is ʼn jaarlikse salaris van R3,87 miljoen’.Microsof Translator nou ook in AfrikaansMicrosoft Translator het aangekondig dat dit Afrikaans gevoeg het by die meer as 50 tale wêreld-wyd waarin hulle uitgebreide dienste bied. Dit be-teken dat Afrikaans nou beskikbaar is in alle Microsoft-produkte wat gedryf word deur Microsoft Translator, soos toepassings vir iOS, Android, Windows 10, Microsoft Office, Share Point, Microsoft Translator Web Widget, en IM Translation in Skype for Windows Desktop.
Dit kom as goeie nuus vir die sowat 7 miljoen mense wêreldwyd wat Afrikaans as huistaal het. Microsoft het natuurlik al lank ‘n vertaaldiens vir Afrikaans, maar die deurbraak nou is dat Afrikaans direk uit die talle ander programme van Microsoft met hul mobiele toepassings gedoen kan word.Boerskot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *