ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent MICHAEL FREILICH – 't Scheldt

MICHAEL FREILICH

… alles van. ‘Den Donald’ had gezegd dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël was, Freilich had daarom al spontaan vier orgasmes gehad en mocht nu met zijn plakkerige gulp nog eens op TV. Feest in de family Nobody! Als zelfverklaard, niet aangeduid en niet-gesteund woordvoerder van de Joodse gemeenschap zat hij daar weer.Talrijke wél onderlegde Joodse medeburgers hielden alweer hun hart vast voor het aankomende gezever. Uiteindelijk viel het nog mee. Freilich wauwelde wat en werd net niet opgegeten door mede tafelgenoot Jean-Marie Dedecker die uiteraard een ander standpunt in nam. Anders zat hij daar niet.
De moderator was zo verstandig geweest om Mia Doornaert tussen de twee te zetten, als lijfelijke imitatie van het IJzeren Gordijn, maar dan in een grimmiger versie.Tante Mia krabde net Jean-Marie zijn ogen niet uit, toen die het woord ‘mensenrechten’ en ‘Westelijke Jordaanoever’ in de mond nam. Wist Jean-Marie dan niet dat in het jaar 1215 voor Christus, op 6 april,  de Filistijnen ambras gezocht hadden met het Uitverkoren Volk vanwege twee verdwenen schapen (waarvan er één teruggevonden was, op een welbepaalde plek gepenetreerd nog wel), en dat ze daar nu nog de gevolgen van moesten dragen?Freilich glorieerde. Zijn pafferige lichaam, wanhopig bezig druk transpirerend nog wat zaadcelletjes makend teneinde  alweer een explosieve opwaartse golf van gelukzaligheid te produceren, nestelde zich steeds dieper in de caféstoelen van de VRT, geprikkeld door Tante Mia waarvan het heftige pleidooi, in samenzang met haar penetrante lijfgeur hem tot een hemels genoegen dreef. Wat een luxe. Toen hij zelf even later in het nauw gedreven werd, kwam dan het ultieme argument. Hij keek Jean-Marie recht in de ogen, richtte zich lichtjes op, daarbij met zijn stijve pikkie bijna de VRT tafel optillend en sprak met een stem die alleen maar verachting en misprijzen inhield tegenover alle medemensen die het aandurven af te wijken van zijn mening de historische woorden ‘ik volg dat, ik ben journalist’. Neen meneer Freilich. U bent geen journalist. U geeft met uw mama een boekske uit. That’s it. U heeft geen opleiding in de journalistiek, U praat maar wat. Louter namens uzelf.En als u toch iets pittigs wil schrijven in Joods Actueel, verontschuldig u dan voor al die mensen die een voorschot betaald hebben voor ramen die u, zelfverklaard ramenboer (‘Windowplace’), niet geleverd heeft na uw faillissement.Wanneer treedt de Vlaamse Journalistenbond op tegen mensen die zich wederrechtelijk een titel van journalist toeëigenen, wanneer ze dat niet zijn?Blatt Leser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *