ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent METEN IS WETEN… – 't Scheldt

METEN IS WETEN…

Reeds in 2006 pleitte toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) voor een extra koker voor fietsers naast de geplande Oosterweeltunnel. Toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (toen VLD, nu N-VA) wees dit idee af. Hij sprak zijn voorkeur uit voor de al langer in het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen opgenomen wandel- en fietsbrug. Peeters reageerde toen met te stellen: ‘Ik zorg dat de fietstunnel in orde komt. Over de brug zeg ik niets’.Twaalf jaar later is de Oosterweel – noch de fietstunnel er al. Ook het plan van de wandel- en fietsbrug werd een decennium geleden opgeborgen in een stoffig stadsarchief. Toen er gevraagd werd naar concrete details moest het duo Van de Velde & Kennis toegeven dat er nog een en ander technisch moet worden onderzocht.Ook moeten er nog verschillende mogelijke locaties worden vergeleken … en er moet er nog worden gekeken hoeveel kluiten dit project zal kosten en hoe het gebudgetteerd kan worden…Gebakken N-VA lucht of een natte droom?Zoals eigen aan een luchtspiegeling, zal ook dit project snel verdampen.Op de redactie van ‘t Scheldt werd menige zucht van opluchting gelaten toen duidelijk werd dat dit bij een politieke ballon zal blijven.Stel u voor dat Koen De Bouwer zich zonder Kennis van zaken aan dit project zou wagen, zoals bij de vervanging van het wegdek van de Londenbrug.De heropening van deze belangrijke verkeersader liep maanden vertraging op door ongeoorloofde fouten. Zo bleek de brug in opgetrokken stand te laag voor schepen. Door een constructiefout aan het scharnier van de klapbrug kwam de brug immers onvoldoende hoog.Een ander probleem stak de kop op: wanneer de brug neergelaten was, stelde men een spleet van 5 centimeter vast tussen het brugdek en het bruggenhoofd. Met andere woorden: de brug was te klein gemaakt.
Tenslotte werd er ook nog een gevaarlijk niveauverschil vastgesteld tussen het fietspad en het trottoir! Meten is weten, Koen ….en blijf bij je leest.A. MANDEL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *