MARIA     – 't Scheldt

MARIA    

De tenhemelopneming van Maria met lichaam en ziel vormt de afsluiting van de wereldse fase van Maria’s bestaan en het begin van haar bestaan in een hogere dimensie.

Volgens de catechismus van de katholieke kerk is de tenhemelopneming van Maria specifiek verbonden met de verrijzenis van Jezus Christus en loopt ze vooruit op de verrijzenis van alle christenen. Dit concept is duidelijk vanaf de beginperiode van de kerk en komt daarom vaak voor in de apocriefe literatuur. De gebeurtenis is pas in 1950 door paus Pius XII als dogma vastgelegd. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Geeft augustus veel zon, veel wijn in de ton***VOLKSWEERKUNDE     Als de ooievaars na 21 augustus nog blijven, zal een zachte winter binnendrijven. Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Als Vandervelden is geschoren,is Verschueren rijk***DUBBELNUMMER     Dit is een dubbelnummer. Het volgend nummer ( 1200 ) verschijnt op 25 augustus 2015.***Geld breekt geen vriendschap***OPINIEPEILING     Er is in dit land een enquête gehouden met de vraag: ‘Zijn er te veel immigranten in België?’15 % zegt ‘ja’ – 17 % zegt ‘nee’ – 68 % zegt ‘Ikke nie verstaan’.Ward Steffens***Geld lenen breekt vriendschap***ALLEMAAL GELIJKPolen pikken onze banen,
Roemenen pikken onze auto’s,
Marokkanen pikken onze handtas,
Nederlanders pikken onze huizen,
Grieken pikken ons geld.

En wij Belgen; wij pikken dat allemaal…..Marie-José Wouters***Geld wil bij geld zijn***SABOTAGE DUURT VOORT     Bijna een jaar na de sabotage van de kernreactor Doel 4 (05/8/14) zijn de verzamelde veiligheidsdiensten er nog steeds niet in geslaagd om een schuldige te vinden. Ter verontschuldiging voor het aanhoudend geblunder wordt er gezegd dat het onderzoek stroef verloopt omdat er nauwelijks bruikbare materiële aanwijzingen zijn. ‘Alles wijst erop dat de saboteur (of saboteurs) er alles aan heeft gedaan om mogelijke sporen tot een minimum te beperken’.
Om tot deze zwaarwichtige conclusie te komen hebben de onderzoekers dus een een jaar gespeurd! Ten einde raad – met het schaamrood op de politiekaken – willen ze een doorbraak forceren door een veertigtal werknemers – van de 65 die op de dag van de aanslag aanwezig waren – te verhoren met een leugendetector.
Eureka! Daar hebben ze bijna een jaar lang hard over nagedacht om tot deze actie over te gaan Het lijkt on-begrijpelijk dat er bijna een jaar na de sabotage nog steeds geen schuldige is gevonden. Dat er bewust een daad van sabotage gepleegd is, stond al vanaf dag 1 vast. Maar de ‘veiligheidsdiensten’ (sic) verkozen blijkbaar de tactiek van de fluwelen hand-schoen toe te passen bij de speurtocht naar de daders, niette-genstaande de veiligheid van een ganse drukbevolkte agglome-ratie in gevaar werd gebracht door deze terroristische daad.Zou het niet eenvoudiger zijn de bebaarde werknemers van de onderaannemers die op 5/8/14 aanwezig waren op het bedrijfsterrein, te scheiden van de andere personen die op de dag van de aanslag aanwezig waren en hen op de rooster te leggen? Doet dit soms te veel terugdenken aan vroegere tijden? Of heeft men daar nog steeds het lef en de politieke moed niet voor uit schrik voor escalatie en represailles?Sauer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *