ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent LUCAS     – 't Scheldt

LUCAS    

Lucas was een tot het christendom bekeerde Griekse arts. Hij is de auteur van zowel het derde evangelie als De handelingen van de apostelen. Hij behoorde tot de gemeenschap van Antiochië en heeft de H Paulus op enkele van diens zendingsreizen vergezeld.

Zijn evangelie, dat wordt gekenmerkt door parabels van naastenliefde, besteedt veel aandacht aan de jeugd van Jezus, misschien doordat Maria hem er persoonlijk over heeft verteld. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***In oktober veel regen is ook al een zegen***VOLKSWEERKUNDE     Doe met Ursula de oogst naar binnen, anders komt Judas
(28 oktober) met sneeuw voor de pinnen.
Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Gelijk Sinte-Ursula begint, zo gij ook de winter vindt***BEURK…     Het administratief rechtscollege in Montpellier heeft half september een project van de burgemeester Robert Ménard (Front National) opgeschort. Ménard had in zijn stad Béziers een data-bank laten opstellen met de genetische gegevens van alle honden in zijn gemeente, om zo baasjes te kunnen straffen als ze ergens hondenpoep zouden achterlaten. Het rechtscollege vindt dat de burgemeester zijn politionele bevoegdheden daarmee te buiten is gegaan. Volgens de kommaneukers ‘heeft het initiatief niet tot doel om de openbare orde te bewaren of om inbreuken te voorkomen, maar is van een louter repressief karakter’. Dat de beslissing tot schorsing iets zou te maken hebben met de politieke strekking van de burgemeester (FN) is totaal van de pot gerukt, om in de excrementaire terminologie te blijven.Enkele ‘stunters’ in het Antwerpse stadsbestuurder zouden overwegen om Ménard zijn idee in te pikken. Mits enkele aanpassingen zouden ze via deze methode echt werk willen maken van de strijd tegen het sluikstorten. De vraag wie de stalen zal gaan nemen is momenteel nog niet beantwoord, ook al voelt schepen Philip Heylen (CD&V) een lichte aandrang in zijn onderbuik.Rammer***Geen geluk zonder druk***ATV: ONBEKWAAMhuts     Op ATV, de vuurrode Antwerpse leugenzender, werd meegedeeld dat Fernand Huts 98 miljard zou investeren in de verdere uitbouw aan het Delwaidedok indien Kris Peeters het statuut van de havenarbeiders zou regelen. Bij ATV zijn ze gewoon de cijfers te veranderen: bij een verslag over een niet-linkse betoging vermindert het aantal deelnemers tot 10 % van de werkelijkheid, bij een linkse betoging wordt dat getal verdriedubbeld. Er werd op de persconferentie meegedeeld dat het ging om 98 miljoen maar de even knappe als even lompe ATV-speakerin Bieke maakte daar miljard van…Sinds het ontstaan van ATV is hun berichtgeving onbetrouwbaar. Ik herinner me een persconferentie van de HRvD in een restaurant in de Antwerpse haven. ATV had Bieke Ilegems gestuurd. Die vroeg aan Peter Meeus om een interview. Enkele minuten later kwam Peter Meeus terug aan tafel en zei: ‘Ze verstaat er geen knijt van…’.Zelden werd de onbekwaamheid van ATV en die freule zo goed uitgedrukt…
Sinjoor***Heden rood, morgen dood***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *