Liefde kan mislukken – 't Scheldt

Liefde kan mislukken

Liefde kan mislukken is de titel van de jongste, in het Nederlands vertaalde roman van de Amerikaanse schrijver Matthew Quick (1973). Deze gewezen docent Engels en Film debuteerde enkele jaren geleden met ‘Maak me gek’, een boek dat wereldwijd (vertaald in dertig talen) op de bestsellerlijsten kwam en intussen ook verfilmd werd. Zijn romans kenmerken zich door een grote medemenselijkheid (het onvoorwaardelijke geloof in anderen) en de humor waarmee de doorgaans gewone, door hun tekortko-mingen onvolmaakte personages, worden beschreven.Hoofdpersonage in Liefde kan mislukken is Portia Kane (’Officieel lid van het Mensenras’), al tien jaar getrouwd met Ken, een maker van ‘goedkope, en vrouwonvriendelijke pornofilms’. Materieel ontbreekt het haar aan niets, maar dat is slechts de vergulde buitenkant… zonder inhoud. Wanneer ze weer eens haar man in hun echtelijke sponde betrapt met één van zijn ‘sterretjes’, verlaat ze met slaande deuren hun riante landhuis in Florida om terug te keren naar haar van verzamelwoede bezeten en aan straatvrees lijdende moeder, in het dorp van haar jeugd, waar ogenschijnlijk niets veranderd is.Daar ontmoet zij een oude schoolvriendin, Danielle Bass. Ze halen herinneringen op aan hun vroegere leraar Engelse Literatuur mr. Vernon met wie Portia goed kon opschieten daar hij in haar een literair talent zag. Wanneer ze haar vriendin duidelijk maakt dat zij hem nog wel eens wil ontmoeten blijkt dat hij, na een gewelddadig voorval, de school heeft verlaten en een kluizenaar met zelfmoordneigingen is geworden. Portia neemt zich voor zijn leven en hemzelf weer in ere te herstellen met in haar achterhoofd de gedachte dat als dat lukt zij ook weer haar eigen leven in de hand kan nemen.Quick laat het verhaal vertellen door vier protagonisten die telkens optreden in de ‘Ik’-vorm: Portia, mr. Vernon, zuster Maeve (een goedgebekte non die ze tijdens haar vlucht van Florida naar haar geboortedorp ontmoette op het vliegtuig) en Chuck Bass, de broer van Danielle, die bezig is haar hart te stelen. De lezer(es) krijgt zo de verschillende personages vanuit verschillende hoeken te zien, een schrijversprocédé dat heel wat mogeliijkheden biedt en door Quick met vakmanschap wordt gebruikt. Dat vakmanschap zorgt er ook voor dat Liefde kan mislukken makkelijk wegleest, ondanks sommige langdradige passages waarin niets essentieels gebeurt. Enkele personages en scènes komen ook nogal karikaturaal over – of is dat typisch Amerikaans? – zodat ik me bijwijlen in een goedkope soap dacht te bevinden. Maar, ondanks deze gebreken, heeft het boek uiteindelijk wel meer te bieden. Aan u om het te ontdekken.Matthew Quick (vert. Ineke Lenting) * Liefde kan mislukken * Uitgeverij Lemniscaat * 368 p * 22,95 euro * ISBN 978 90 4770 702 8.

*
De ochtendgave
De eerste historische roman van de onvermoeibare en al met prijzen overladen Nederlandse auteur A.F. Th. Van Der Heyden (1951) is momenteel in de betere boekhandel te vinden. Het werk – met een moraal – staat borg voor alle kwaliteiten die de schrijver ervan kenmerken: zijn barokke taalgebruik, zijn even grootse als meeslepende stijl, zijn gave om zelfs de meest gore details te omfloersen. Licht in het nadeel van het boek spreekt het feit dat de plot van de roman een beetje ondergesneeuwd wordt door een overvloed aan geschiedkundige uitweidingen. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat de oorsponkelijke opdrachtgever tot het schrijven van ‘een novelle van maximaal 100 bladzijden’ de stad Nijmegem was die alzo in 2008 de 330ste verjaardag van de Vrede van Nijmegem enige luister wilde bijzetten. Omstandigheden – onder-meer het dodelijk ongeluk dat de zoon van Van Der Heijden overkwam – maakten echter dat die opdracht niet op tijd kon worden voltooid. In plaats van de novelle leverde de auteur – die geen gebrek aan research kan worden verweten – nu een 300 bladzijden tellende roman af.
De ochtendgave is een boek over spionage en vernedering, liefde en overspel. Het verhaalt de verwarrende gebeurtenissen voorafgaand aan de Vrede van Nijmegen die in 1678 werd gesloten tussen de Franse koning Lodewijk XIV en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën nadat zes jaar eerder op 10 juli de Franse legers de stad Nijmegen hadden ingenomen. De dag voor deze 10de juli, toen het beleg al volop aan de gang was, was Caspar Sonmans, een Nijmeegse klerk, getrouwd met Sara Stermont. Na de eerste huwelijksnacht was de jonge bruid echter plots verdwenen, Caspar achterlatend met de vraag of zij de ‘ochtendgave’ had meegenomen. De in de steek gelaten man begint een radeloze zoektocht. Intussen heeft hij ook de zorg op zich genomen van een vondelingetje dat hem op geheimzinnige wijze precies negen maanden na zijn huwelijk werd bezorgd… Zes jaar later – Caspar heeft zich  opgewerkt tot administrateur die afspraken en verdragen op schrift stelt – wordt de ‘Vrede’ getekend en vindt hij zijn echtgenote terug in de tijdelijke Franse ambassade als maîtresse van markies Calloyanni. Al die tijd blijkt zij als dubbelspionne aan het werk te zijn geweest. Nu wil ze er zo snel mogelijk weg, maar zal Calloyanni dat over zijn kant laten gaan?
Het boek begint met wat eigenlijk de laatste scène zou moeten zijn, namelijk de onthoofding van voormalig burgemeester Roukens op de markt in Nijmegem. Caspar, onderwijl secretaris van de gemeente geworden, blikt er met zijn zoon terug op de dramatische wendingen die hun levens de voorbije 27 jaar namen… Hoger werd reeds vermeld dat Van Der Heijden voor het schrijven van dit boek grondig onderzoek verrichtte. Dat leverde hem enkele typische details op zoals bv. dat van het paar gekortwiekte ooievaars dat op de markt werd vastgehouden om het visafval op te eten. Zij fungeerden ook als symbool voor zwangerschap, van trouw aan ouders, staat en kerk en van onsterfelijkheid.
A. F. Th. Van Der Heijden * De ochtendgave * Uitgeverij De Bezige Bij * 296 p * 18,90 euro. ISBN 978 90 2345 776 3.
*
Kate Howard: Bloedlijn
Hendrik VIII (1491 – 1547), koning van Engeland vanaf 1509 tot aan zijn dood, is welicht één van de meest ten tonele gevoerde personen uit de geschiedenis. Het leven van deze ongetwijfeld zeer intelligente maar ook meedogenloze man, leent er zich dan ook toe. Zes maal trad hij in het huwelijk. Twee van zijn vrouwen liet hij onthoofden, Anna Boleyn en Catherina Howard, omdat ze overspel zouden hebben gepleegd. Aan de lange lijst van boeken over deze renaissancevorst werd recent een nieuw exemplaar toegevoegd door de tot nu toe vooral als jeugdschrijfster bekende Nederlandse auteur Joyce Pool (1962). Als protagoniste koos zij voor Kate Howard, Hendrik’s vijfde vrouw, die ook op het schavot eindigde. Haar broeierige en aangrijpende geschiedenis laat ze vertellen door Joan Bulmer, de gouvernante van het meisje, die al vrij vlug de noodlottige afloop voorziet.
Kate Howard: Bloedlijn is een boek met vaart, waarin Pool haar fantasie op historische figuren en gebeurtenissen de vrije loop laat. Wegens de vele, vaak smeuïge details, waartoe de flinterdunne hoofse moraal van de 16de eeuw uitnodigde en waarvan de schrijfster dan ook dankbaar gebruik maakte, is Bloedlijn geen jeugdboek meer, wel haar eerste, al bij al geslaagde, roman voor volwassenen.
Op 18-jarige leeftijd ontvlucht Joan Bulmer haar onbehouwen echtgenoot en vindt zij een job als gouvernante bij een hertogin die resideert in Chesworth House. Ze krijgt er de leiding over zes adellijke meisjes die haar leven niet makkelijk maken. Vaak spannen ze tegen haar samen en verhinderen dat de bakvissen soms jongens in hun vertrekken uitnodigen, kan ze niet. Joan leeft dan ook voortdurend in angst haar betrekking te verliezen.
Onder de zes meisjes bevindt zich ook Kate Howard, een lief, springerig, impulsief, naar liefde en aandacht snakkend kind maar ook de ondeugendste van de hoop. Haar valt de eer te beurt om hofdame te worden van de vierde vrouw van koning Hendrik VIII, Anna van Kleef, die omwille van haar lelijkheid al na minder dan één jaar huwelijk door haar man wordt verstoten. Thomas Cromwell, de adviseur,die haar aan de koning had voorgesteld, moet deze misstap met de dood bekopen.
De nieuwe, vijfde vrouw, van Hendrik wordt Kate op wie hij, nog voor de scheiding van Anna, zijn wellustig oog al had laten vallen… Nu komen de bange voorgevoelens van Joan, die het meisje is gevolgd naar het hof, al snel uit. Kate wordt beschuldigd van overspel, haar kop moet rollen…
Pool schreef het verhaal van Kate, gezien door de ogen van Joan Bulmer, neer in een bloemrijke taal, overdadig soms, maar nooit storend. Zeer leesbaar boek.
Joyce Pool * Kate Howard: Bloedlijn * Uitgeverij Lemniscaat * 271 p * 17,9 euro * ISBN 978 90 4770 742 4.
Katelijne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *