ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent JOHN     – 't Scheldt

JOHN    

John Ogilvie is in 1579 in Schotland geboren. Op zijn veertiende werd hij voor zijn opleiding naar België en Duitsland gestuurd, waar hij zich tot het katholicisme bekeerde. Hij trad in bij de jezuïeten in Brünn in Moravië en liet zich in 1610 tot priester wijden. In 1613 keerde hij terug naar Schotland, maar aangezien katholieken daar werden vervolgd moest hij in het geheim opereren. Hij werd in 1614 gearresteerd en gemarteld en in 1615 in Glasgow opgehangen wegens hoogverraad.

Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Dat het al weer is dat het wil, ontkleedt je niet voor half maart of april***VOLKSWEERKUNDE     Droogte en stof in maart, zijn de boer veel waard.
Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Wat er ook gebeuren mag, Maart steeds de lente zag***CITAAT I     Nederlands Dagblad: In Zuid-Afrika wordt elke week een boer vermoord. Het aantal ‘boerderijmoorden’ in Zuid-Afrika neemt onrustbarend toe. Vorig jaar steeg het aantal aanvallen op blanke boeren tot een recordhoogte van 318 gevallen, waarbij 64 Zuid-Afrikanen zijn vermoord.***Men moet kunnen splitsen en knopen***N-VA POPULAIRST IN AALST
De vijfde- en zesdeklassers van de Aalsterse DVM-humaniora organiseerden in februari een debat met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. De aangekondigde CD&V’er stuurde zijn kat en bleef dan ook onopgemerkt, maar verder reageerden de leerlingen levendig op de standpunten van vijf politici die geacht werden vertrouwd te zijn met de problematieken van de regio Aalst. N-VA stuurde de Aalsterse Sarah Smeyers, Groen vaardigde Elisabeth Meuleman uit Oudenaarde af, de VLD zond Jean-Jacques de Gucht uit Aalst, sp.a liet Bart van Malderen uit Dendermonde opdraven en het VB … stuurde niemand minder dan meneer Sam van Rooy uit Deurne. Op de vraag voor welke partij de leerlingen zouden stemmen als er nu verkiezingen waren, verkozen de meesten N-VA en het minst voor sp.a en Vlaams Belang. Niet te verwonderen als VB ervoor koos om Sam van Rooy uit Deurne – begiftigd met het charisma van een lantaarnpaal – naar een debat in Aalst te zenden.
Velen vragen zich dan ook af waarom gemeenteraadslid en VB-personeelslid Kristof Slagmulder uit de naburige oproerige gemeente Denderleeuw thuis moest blijven?Sauer***De kruik gaat zo lang te water tot ze breekt***
TOM COCHEZ OVER VJVTom Cochez, ex De Morgen, nu bij het extreemlinkse (dik gesubsidieerde?) Apache, pleegde een kritisch artikel over de Vlaamse Journalistenbond VJV die zopas haar vijftigjarig bestaan vierde. ‘Vijftig jaar geleden is de VJV, de Vlaamse Journalisten Vereniging, er gekomen om de werkomstandigheden van de zelfstandige journalist en de journalist in bijberoep te verbeteren. Journalisten die niet over een door Binnenlandse Zaken uitgereikte officiële Belgische perskaart beschikten, ondervonden tijdens de uitvoering van hun journalistieke arbeid niet zelden enige hinder’.
’t Scheldt heeft melding gemaakt van het pijnlijke incident tijdens de viering van 50 jaar VJV, incident uitgelokt door ene Willy Piasecki die voorzitter wil worden van de VJV. De chaos in de VJV is nu totaal. Een onbeschreven blad is Piasecki niet. In 1992 duikt hij op in het boek ‘Ze zijn zo lief meneer’ van Chris de Stoop. Daarin wordt hij getypeerd als een actief lid van de Bende van de Miljardair: Piasecki werd niet veroordeeld omdat hij als spijtoptant en kroongetuige fungeerde tegen de leiders van de bende vrouwenhandelaars’.
Cochez
: ‘… er kan nog veel verbeterd worden aan de werksituatie van freelance journalisten en mensen die werkzaam zijn op de steeds vervagende scheidingslijn tussen PR, copywriting en journalistiek. De weinig overtuigende journalistieke curricula van heel wat (ex)-bestuurders, de nauwe verwevenheid met Vlaams Belang en N-VA, politici die als (ere)lid een perskaart krijgen, de interne chaos en de onderlinge afrekeningen, … het zijn niet meteen sterke argumenten om de organisatie straks te laten oordelen over de vraag wie wel of niet als journalist wordt erkend’. Tom Cochez heeft gelijk. Maar de verwevenheid van erkende journalisten met politici – weliswaar met de ‘traditionele partijen’ – is veel groter bij de Belgische journalistenbond dan bij VJV.
Sinjoor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *