ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent JAN VAN RUUSBROEC     – 't Scheldt

JAN VAN RUUSBROEC    

Jan van Ruusbroec studeerde aan de Latijnse school in Brussel. In 1317 ontving hij de priesterwijding en was daarna vijfentwintig jaar kapelaan aan de St-Goedelekerk in Brussel. Daar schreef hij zijn belangrijkste mystieke werken, waaronder Die cierheit der gheesteliker brulocht (Sieraad van de geestelijke bruiloft) en Dat Rijcke der Ghelieven (Het Rijk der Godminnenden).

In 1343 trok hij naar het Zoniënwoud, waar hij de eerste prior werd van het klooster van Groenendaal. In zijn werken heeft hij de grondslagen van een eigen mystiek ontvouwd tot een groots metafysisch-speculatief systeem.
Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Wie zich een goed bed spreidt, slaapt zacht***VOLKSWEERKUNDE     Als de temperatuur in december op en neer gaat, is het de winter die ons verlaat.
Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***December is de koning van de winter***CITAAT I     Rik Torfs op Twitter: ‘Antwerpen. Heerlijke stad, waar het woord primeert op de waarheid en bescheidenheid grootspraak is’.***Menigeen maakt het bed klaar voor een ander en komt zelf op stro te liggen***CITAAT II     Kaaiman in De Tijd:Van Theo Francken mogen gevluchte Syriërs hier niet binnen als ze de persvrijheid niet contractueel erkennen, maar voor een dictator die meer journalisten dan reguliere misdadigers achter de tralies gooit, rollen ze bij N-VA de rode loper uit’. ‘Er is veel waaraan N-VA-prominenten dezer dagen niet aan herinnerd wensen te worden’.***Al wat onze buurman heeft, lijkt ons beter dan wat God ons geeft***LIMBURGSE CLOWN     In verschillende kranten verscheen volgend bericht: Limburgse clown verdacht van kindermisbruik.
Ten behoeve van de morele rust van de publieke opinie kunnen we onze lezers geruststellen dat dit niet over de voorzitter van het Vlaams parlement Jan Peumans (N-VA) gaat.
Rammer***Wanneer het laken versleten is komt de draad tevoorschijn.***DOTATIES     Op 13/11 verscheen in De Tijd een klein berichtje onder de titel Ecolo en PP krijgen maand geen dotatie.
Blijkt dat de controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen van de Kamer, de dag voordien beslist had om de dotatie van de partijen Ecolo en PP voor een maand op te schorten. De PP (Parti Populaire) van advocaat Mischaël Modrikamen, had de stukken een week te laat ingediend en werd daarvoor onmiddellijk gesanctioneerd met een drooglegging van een maand.
Anders was het bij Ecolo. De Franstalige agaleffers bleken gesjoemeld te hebben in hun partijboekhouding. Ze hadden creatief omgesprongen met het geld dat zij van de federale overheid ontvangen  als partijfinanciering = gemeenschapsgeld. Sociaal voelend als ze waren, hadden ze de techniek van ‘bestemde fondsen’ gebruikt om de gevolgen van het sociaal plan na de verkiezingsnederlaag van 2014 op te vangen in plaats van een provisie aan te leggen.
De gifgroenen van Ecolo hadden – in tegenstelling tot Vlaams Belang – wel oog voor de sociale gevolgen voor hun personeel ten gevolge van de verkiezingsnederlaag in 2014. Bij Ecolo werd er prompt een sociaal plan uitgewerkt voor het personeel dat ze dienden te ontslagen.
Bij het kille Vlaams Belang (u weet wel: de partij van Eigen Volk / Zak eerst) kreeg het personeel een trap onder de kont en Exit…. zelfs geen ‘merci’.
Sauer***Sparen en duren zijn goede geburen***GEGEERD GERSTENNAT     Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu uit Poperinge – tot voor kort bekend omwille van haar indringende vragen over de overvloedige regenval in West Vlaanderen en de (gedeeltelijke) terugbetaling van treinkaarten wegens ziekte – heeft zich een weg gebaand naar onsterfelijke roem. Als voorzitster van ‘The Belgian Beer Club’, een organisatie van Belgische parlementsleden die zich inzet voor de belangen van het bier en de bierindustrie, heeft zij mede-logebroeder en kamervoorzitter Siegfried Bracke – van wie geweten is dat hij niet afkerig staat van een portie werelds plezier  – gevraagd om voortaan Belgische bieren te serveren wanneer het parlement gasten ontvangt. Blijkbaar wordt er op parlementaire recepties alleen maar wijn en champagne geschonken.
Ook N-VA senator Pol van den Driessche (bekend onder zijn roepnaam Polle den Taster) wil een selectie Belgische bieren op de menukaart zetten in het parlementaire restaurant. Ondertussen roept op de achtergrond VB volksvertegenwoordiger Jan Penris: ‘Bier her! Bier her! Oder ich fall um, juchhei!’…Sauer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *