ISIDORUS     – 't Scheldt

ISIDORUS    

Isidorus is rond 560 in Sevilla geboren in een voorname familie uit Cartagena: zijn oudere broer Leander is ook heilige geworden. Na een opvoeding als monnik volgde hij zijn broer Leander op als bisschop van Sevilla. Hij heeft het diocees 36 jaar bestuurd. Onder zijn bewind bekeerden de ariaanse Visigoten zich tot het katho-licisme en werd de Spaanse kerkprovincie georganiseerd.

Hij zat diverse concilies voor en schreef talrijke werken, waaronder Etymologiae, een encyclopedie van de kennis van zijn tijd. Hij overleed in 636 en is in 1598 heilig verklaard.
Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***De echtelijke staat is als de maand april: nu zonneschijn, dan storm, dan weer stil***VOLKSWEERKUNDE     April maakt de bloem, mei krijgt de roem.
Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds
***April is als een oude stier: zo heet en zo weer koud***BART: BESTE BURGEMEESTER?     Bart Somers werd uitgeroepen tot ‘Beste Burgemeester’. Wij herinneren ons dat hij de Olympische Spelen naar Mechelen wilde halen. Over zijn betrokkenheid bij de ‘omkoop-affaire’ in zijn partij wordt kuis gezwegen. Voldoende reden naar liberale normen… om hem te kronen.
Adriaan van Gansen
***Uit volle buidels is het goed teren***ENKELBAND IN STILTE BEGRAVEN     De regering heeft de pas onlangs uitgevaardigde maatregel om potentiële radicaliserenden die nog géén strafbare feiten hebben gepleegd, een enkelband te geven, alweer ingetrokken.
Dit overheidsbesluit werd in alle stilte afgevoerd omdat het idee ‘onhaalbaar en onrealistisch’ is.
Meteen na de afkondiging waarschuwden specialisten al voor de juridische gevaren, aangezien het moeilijk te bepalen is wanneer er juist kan ingegrepen worden. De verordening was een deel van het achttien-puntenpakket dat door premier Charles Michel (MR) snel-snel werd afgekondigd na de aanslagen in Parijs.
Dit is meteen goed nieuws voor de geradicaliseerde Syriëreiziger Filip Dewinter (VB). Rammer
***Een lege beurs staat moeilijk recht***HYPOCRISIE: PERS OVER TERUGSTUREN VAN ‘MOSLIMS’     Als je tegen de US-douane zegt dat je 10 keren bent gearresteerd en je hebt 3 paspoorten en je bevestigt dat je moslim bent… Is het dan verwonderlijk dat men je sito-presto terug stuurt? Dat heeft niets te maken met die stoute Trumpw.p.
***Hoe meer goed, hoe meer brandhout voor de hel***VRANKE UITSPRAAK     Jean-Marie Dedecker in Knack: ‘Politici horen niet thuis in intercommunales of raden van bestuur van overheidsbe-drijven’.
Met dergelijke stelling maakt Jean-Marie geen vrienden bij de politici.
***Alle hertjes zijn gezusters, maar alle beurzekens geen gebroers***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *