Heet van de Naald Open brief – 't Scheldt

Heet van de Naald Open brief

ACTUEEL

OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN Mr HUGO COVELIERSMijnheer de Burgemeester,Op zaterdag 4 oktober 2014 hebt U mij andermaal zwaar ontgoocheld. Dit is voor mij, zoals U ongetwijfeld weet, geen nieuwe ervaring.Erger is dat U mijn kleinkinderen, 9 en 6 jaar oud aan het huilen hebt gebracht, iets wat ik u bijzonder moeilijk zal kunnen vergeven.Reeds veertien dagen geleden had ik mijn kleinkinderen, in Nederland wonende Vlamingen ,voorbereid op een historisch bezoek aanVlaanderen in het kader van de pontonbrug over de Schelde. Mijn betreurde en erg gewaardeerde collega en vriendin Marleen Van Oytsel, met wie ik destijds goed en aangenaam samenwerkte, zal wellicht nooit vermoed hebben dat haar prachtig idee op een dergelijke klungelachtige manier zou worden verminkt.Wat u onder deskundigheid verstaat is mij een raadsel, het voorspelt niet veel goeds voor de aanduiding van de ministers in de federale regering.(als die er ooit komt!)Maar ook dat is niet nieuws integendeel een bevestiging van de Belgische traditie.(Nihil novi sub sole).Rond 18h45 moesten mijn vrouw en ik, samen met onze , kleinkinderen vernemen dat door het geklungel van uw medewerkers alles letterlijk in het water viel. Nochtans hadden deze kinderen hiervoor twee verjaardagsfeestjes en evenveel  hockeywedstrijden afgezegd.Zoals gebruikelijk in dictatoriale systemen hielpen kindertranen en vooral argumenten niet. Ook op dat vlak zet u het regime van uw socialistische voorganger naadloos verder.Nu lees ik in de media , die u trouwens bespeelt op een manier die Machiavelli  u ongetwijfeld zou benijden (Verhofstadt trouwens ook!) dat u weer vol begrip is en weer alles betreurt en dergelijke prietpraat. Mijn kleinkinderen, mijn vrouw noch ikzelf kunnen hierdoor bewogen worden om af te stappen van de vaste idee dat u een slechte burgemeester is.Indien u eindelijk enig eergevoel kunt opbrengen (een eigenschap die weinig machtspolitici in Vlaanderen bezitten) dan duidt u de verantwoordelijke voor dit debacle aan.Via de pers verneem ik dat een zekere Lotte Dodion de projectverantwoordelijke zou zijn. Ik weet niet of deze dame aangenomen is na een orale test zoals uw voorganger zijn veiligheidsexpert en later tweede echtgenote heeft aangeworven maar Proeve van bekwaamheid heeft zij alleszins niet geleverd.Neem nu eens voor één keer uw verantwoordelijkheid(ik weet dat u dit verafschuwt maar doe het toch een keer) duidt de verantwoordelijke aan, neem een sanctie en vergoed de slachtoffers op een ernstige manier.(terugbetalen van de tickets is maar een begin!)Wellicht vindt u wel een uitvlucht om dit niet te doen ,precies daarom hebben mijn kleinkinderen gelijk: u verlengt de lijst van de slechte burgemeesters van deze stad.Met achting,Hugo CoveliersGrootvader-eresenator***Eerste reactie:Het is inmiddels duidelijk dat er in Antwerpen weinig verandert, integendeel.  De chaos wordt er enkel groter op, aangevuld nu met de GROTE FLOP VAN DE PONTON.
De kleurrijke massa blijft groeien en verdrukt meer en meer de Antwerpenaar en hun vuilhoop blijft aangroeien. Die wordt braafjes opgeruimd door de mannen van de vuilkar.Enige sanctie ?   Die blijft voorbehouden aan de oerechte Antwerpenaar omdat die zich niet kan verdedigen met “ikke niks verstoan”.Bartje,  ook DIE massa verstaat geen LATIJN !
Laat dan minstens het zoveelste taaltje achterwege.  Antwârps is voor de Antwerpenaar doidelek genoeg.Yentl*Waarde redactie,

‘Dankzij mijn opleiding Politieke Wetenschappen ben ik thuis in het reilen en zeilen van de (inter)nationale politiek en ken ik de sluipwegen om aan degelijke informatie te raken. Door mijn persoonlijke interesse in cultuur, muziek en literatuur kan ik ook op dit domein meer dan mijn mannetje staan. Ik ben nieuwsgierig, creatief en verzot op het bedenken en uitwerken van projecten, communicatieconcepten of verhalen. 
In mijn huidige job heb ik leren omgaan met rigide deadlines en eindverantwoordelijkheid. Als projectverantwoordelijke in een kleine maar enthousiaste vzw heb ik leren improviseren, netwerken, vertrouwen op teamwerk en onder alle omstandigheden kwaliteit leveren’.

Deze tekst vindt u op de LinkedIn bladzijde van halfwas Lotte Dodion, een would-be dichteres (voor de geïnteresseerden in haar puberale poëzie http://lottedodion.wix.com/lottedodion ) die kennelijk verantwoordelijk is voor het Ponton geknoei, doch geen klap waard is. Iemand die vooral zichzelf goed kan verkopen. Dit wicht is dus sinds april directeur van het Vredescentrum, in opvolging van de erg bekwame, bescheiden  en vooral integere Marleen Van Ouytsel. Deze “grand lady” was overigens de bedenker van dit in se mooie project . www.vredescentrum.beHoogachtend,B. Ridge*… het ponton: als het leger moet ‘denken’, tja, wat wil je dan? Ph. T.*Reactie van Guido Hufkens:  ‘Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is… Ik laat de mening van Mijnheer Coveliers voor wat ze waard is. Al zullen velen die daar uren hebben staan aanschuiven zijn mening delen. En dat onze burgemeester de kop van jut zou worden in deze was te voorspellen….onterecht beschuldigd uit de vele reacties van de Antwerpenaars’.*PontonchaosVan statistici is al een tijdje bekend dat ze verzuipen in een rivier die “gemiddeld” 25 cm. diep is.  Van pontonbrug-evenementen is nu ook bekend dat ze eindigen in complete chaos wanneer er op 2,5 dagen 100.000 mensen elk in “gemiddeld” 7 minuten overheen moeten.  Hugo Coveliers had zijn kleinkinderen uitgenodigd om ook over de brug te lopen … maar dat pakte anders uit.  Zijn ‘slot’ werd afgeschaft.  Hugo had zijn nageslacht nochtans voorbereid:  ze hadden samen boekjes gelezen, kennis bijgespijkerd en naar het evenement toegeleefd.  Dat was wel anders voor de 3.000 kinderen die er met koning “Flupke” overheen daverden.  Buiten een workshop “muurklimmen” kreeg de schoolgaande jeugd geen iota bijkomende info.  Dat gaat zo wanneer onderwijs vooral “leuk” moet zijn.  Het “evenement” haalde het alweer met voorsprong op de “herdenking”.  Maar écht ergerlijk was toch weer de berichtgeving op de openbare omroep:  na lang zoeken hadden ze een half demente oude tante gevonden die voor de camera wilde kwekken over haar teleurstelling.  U kent dat soort taaie, viskeuze krokodillen wel, die vroeger “en masse” met de bussen van Yvonne Guilliams naar de ongelikte electorale eetfestijnen van de SPa werden gesleept … “Hij moet eens vragen aan de vorige burgemeester”, zo vermaande ze Bart De Wever boers en bokkig, “hoe of je mensen gelukkig maakt”.  Goed voor Patrick Janssens natuurlijk, die zich toch nog verzekerd weet van 1 fan, maar volslagen onrepresentatief … Nee, dan was de open brief van Hugo Coveliers, die op de website van dit blad verscheen, veel meer “to the point”:  “De Wever”, betoogde Hugo correct, “zet het beleid van zijn voorganger naadloos verder”.  Van verandering weinig sprake dus … Nog een paar van die uitschuivers en het duizendjarig rijk van de NVa strandt reeds in 2018.
A penny for the thoughts of Jean-Marie De Decker …Brabo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *