ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 8/7/2014 – 't Scheldt

Heet van de Naald 8/7/2014

ACTUEEL*Onze lezers kennen de heer Karel Anthonissen van de verschillende bijdragen aan ons blad. Wij hebben tot hiertoe geen berichten gepubliceerd over het geschil dat de directeur van de Oost-Vlaamse BBI had met zijn directie.John Crombez, socialistisch minister, tekende de straf. Het tekent hem. Het tekent vooral hoe dégoûtant een politieker kan zijn.Voor ons voldoende reden om het beroep dat de advocaat van de heer Karel Anthonissen, mr Hugo Coveliers aantekende, te publiceren.Persmededeling namens
Karel Anthonissen, gewestelijk directeur BBI GentDe media van woensdag 25 juni 2014 brachten het nieuws dat Staatssecretaris John Crombez (SP.A) de tuchtsanctie van de blaam heeft opgelegd aan zijn BBI-directeur Karel Anthonissen.
Karel Anthonissen werd verweten dat hij gebruik gemaakt heeft van zijn spreekrecht om zich over fiscale en beleidskwesties uit te spreken.  Bovendien werd hem verweten dat hij weerstond aan de zware druk van een belastingplichtige en aan de druk van de hiërarchie, terwijl de hiërarchie wel voor die druk was bezweken.
Conform artikel 375 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat zegt dat de directeur der belastingen als administratieve overheid uitspraak doet nopens de bezwaren aangevoerd door een belastingschuldige, op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, besliste Karel Anthonissen als gewestelijk directeur omtrent de aanslag gelegd lastens een erg politiek belangrijke belastingplichtige.
De top van de Federale Overheidsdienst Financiën trachtte hem dat te beletten, en nadat dit alles mislukt was geeft de Staatssecretaris, die nochtans prat gaat op zijn faam als corruptiebestrijder, een blaam aan de verkeerde.
Hiermede begaat de Staatssecretaris een ernstige aantasting van de meningsvrijheid en legitimeert hij een zware poging tot intimidatie van een ambtenaar die zijn werk doet.  Merkwaardig is dat de Staatssecretaris de beslissing heeft genomen in plaats van de Minister van Financiën.  Alle briefwisseling in deze zaak gebeurde immers met de Minister van Financiën.
Het is bovendien ook erg vreemd dat deze beslissing zo laat wordt genomen.  Het voorstel van het Directiecomité dateert van 24 januari 2014, de beslissing werd pas genomen op 13 juni 2014.  Dit is ruim meer dan 4 maanden na de datum, dit is geen normale termijn in tuchtzaken.
Blijkbaar werd de beslissing bovendien uitgesteld tot na de verkiezingen, wellicht met de bedoeling om dit nieuws te laten ondersneeuwen.
Karel Anthonissen heeft een beslissing genomen die volgens het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 375, zijn bevoegdheid is, daarop werd hij het slachtoffer van zware pogingen tot intimidatie en het uiten van zware beledigingen.  Karel Anthonissen vroeg aan zijn hiërarchie, in casu de Minister van Financiën, Koen Geens, CD&V, om deze bedreigingen te sanctioneren met een klacht wegens smaad.
Hierop werd door de Minister niet gereageerd.
Karel Anthonissen erkent dat de kritiek van een burger op de overheid scherp mag zijn en zelfs massaal via de media mag/moet verspreid worden.  Niet elke uiting of gebaar van ongenoegen tegenover een functionaris moet als smaad gezien worden.
Ernstige intimidatie echter die uitgaat van politiek machtige personen, met tot doel de bevoegdheid, de reputatie en de loopbaan van een ambtenaar te schaden, kunnen echter niet door de beugel.
Karel Anthonissen zal tegen de beslissing van de Staatssecretaris, John Crombez, in verhaal gaan bij de Raad van State aangezien zijn recht op vrije meningsuiting duidelijk werd geschonden en zodoende ook de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Grondwet.
De fiscale zaak tegen de bewuste belastingplichtige loopt echter nog verder voor de daartoe bevoegde Rechtbanken, mede om soortgelijke intimidaties te vermijden wenst Karel Anthonissen dan ook  de tuchtrechtelijke procedure voor de Raad van State verder te zetten.
Bij gebrek aan steun van de politieke overheid kan hij geen klacht neerleggen bij de Procureur.Voor Karel Anthonissen, diens raadsman,Hugo Coveliers
Advocaat*haai

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *