ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 6/10/2015 – 't Scheldt

Heet van de Naald 6/10/2015

ACTUEEL

BOEKENBEURS 2015Tijdens de persvoorstelling van ‘Boekenbeurs 2015′ sprak Luk Lemmens, N-VA-gedeputeerde provincie Antwerpen, de aanwezigen toe. Dit was zijn toespraak:Geachte Genodigden,zoals steeds stellen we tijdens de persconferentie van de Boekenbeurs ook de laureaat van de Debuutprijs aan u voor. Het is een prijs die de provincie Antwerpen hoog in het vaandel draagt en die de voorbije jaren zeer uiteenlopende, maar zeer mooie laureaten heeft opgeleverd.Het waarom van de Debuutprijs mag onderhand duidelijk zijn, net als bij alle andere provinciale prijzen willen we jonge en minder jonge aspirant-schrijvers aanmodigen om werk te maken van een boek. Met deze prijs willen we onze appreciatie tonen voor de investeringen die schrijvers doen in functie van hunj carrière en tonen dat er in Vlaanderen nog steeds belang wordt gehecht aan Nederlandstalige literatuur.Ik herhaal ook graag mijn oproep van vorig jaar, mijn hoop dat deze Debuutprijs ook een commerciële impact kan betekenen. Niet enkel voor de laureaat, maar voor alle genomineerden.Literatuurliefhebbers kunnen vertrouwen op het oordeel van de jury en kunnen zoals steeds in heel de shortlist nieuw talent ontdekken.. Dit zijn schrijvers die aandacht verdienen en wij willen hen deze aandacht ook geven, daarbij kan u van de pers, uiteraard een belanrijke rol spelen.De Debuutprijs is één van de vele, relatief kleine, culturele initiatieven van de provincie Antwerpen. Ook in de andere Vlaams provincies zijn er heel wat gelijkaardige initiatieven. Het zijn zaken die de provincies niet langer zullen kunnen doen vanaf 2017, omdat we niet langer bevoegd zullen zijn voor persoonsgebonden bevoegdheden.Ik wil hier niet het pleidooi voor de provincies doen, maar wel het belang benadrukken van deze en gelijkaardige initiatieven. Het zijn projecten die historisch of toevallig vanuit de provinciale besturen zijn gegroeid, die nu dreigen verloren te gaan. Ik ben er mij goed bewust van dat de Debuutprijs ook zonder de provincies kan blijven bestaan, maar dan dienen andere instanties wel hun verantwoordelijkheid te nemen.Daarom wil hier de gelegenheid aangrijpen om te benadrukken dat de provicniale hervormingen niet ten koste mogen gaan van goede culturele initiatieven zoals deze Debuutprijs. Voor mij doet het er weinig toe of hier een gedeputeerde of een minister deze prijs uitreikt, maar ik geef wel om het voortbestaan van deze prijs. Daarom willen wij er bij de provincie Antwerpen op toezien dat de provincialer hervormingen in de eerste plaats een bestuurlijke hervorming wordt, en geen inhoudelijke. Ik dank u.Luk Lemmens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *