ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 4/5/2015 – 't Scheldt

Heet van de Naald 4/5/2015

ACTUEELSauerHommeles
in het VB fractielokaal in AntwerpenWim Van Osselaer (partijmedewerker en gemeenteraadslid in Antwerpen en één van de ghostwriters van F. Dewinter ) heeft zwaar op z’n donder gekregen voor het schrijven van een informatieve vraag in naam van Filip Dewinter waarin hij zijn wensen/fantasie de vrije loop had gelaten …en deze niet had gecensureerd alvorens deze door te sturen naar de fractiemedewerkster Caroline Drieghe die de vragen indient bij het schepencollege. Ook zij was niet snugger genoeg om de tekst te filteren waardoor de tekst van de ongecensureerde vraag op de agenda van een commissiezitting belande …
Dewinter probeerde de meubelen nog te redden door het bewuste stuk van de vraag niet voor te lezen, maar iedereen had wel de volledige tekst ontvangen…
Pijnlijke afgang voor de eens zo grote Antwerpse roerganger. Hij verliet dan ook zo snel als een speer en roodgloeiend het stadhuis. De beide medewerkers kregen nadien wel de volle laag.Vraag blijft of het “per vergissing” zo is misgelopen of dat er meer aan de hand was?
Beide medewerkers hadden zich op een bestuursvergadering immers geuit als voorstanders om Jan Penris  te vervangen  als regionaal voorzitter door Guy Dirckx (districtsraadslid en VB bestuurslid uit Deurne) en kregen toen de banbliksem van F. Dewinter  over zich.*ReactieGeachte,
Excuseer? Ik heb de informatieve vraag waarvan sprake niet geschreven, laat staan dat ik op mijn donder zou hebben gekregen van wie dan ook.Met vriendelijke groeten,
Wim Van Osselaer*Wederwoord: De puntjes op de iGeachte,
tja, brave Wim zal dit wel in alle toonaarden (moeten) ontkennen. Hij was eén van de personeelsleden die gered  werd door F Dewinter bij de grote slachtpartij in het personeelsbestand na de zware verkiezingsnederlaag.
Hij is (naast Sam van Rooy) één van ghostwriters van Dewinter zijn boeken, zijn parlementaire vragen en ook van zijn tussenkomsten in de Antwerpse gemeenteraad…
Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 was hij niet meer herkozen. Met slinkse maneuvers werd hij in de gemeenteraad van Antwerpen gebracht door F Dewinter die Nick De Wilde gouden bergen had beloofd als hij zou verzaken aan zijn mandaat en naar het OCMW zou trekken tvv Van Osselaer. Goed wetende dat de organisatie van het OCMW in zoverre zou veranderen dat er amper nog enkel zitpenningen per maand te rapen waren  voor De Wilde, die zich zwaar bekocht voelde en de deur hard achter zich heeft dichtgeslagen.
Ook hier is het aloude spreekwoord van toepassing:Wiens brood men eet, diens woord men spreekt …Sauer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *