ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 3-6-2016 – 't Scheldt

Heet van de Naald 3-6-2016

ACTUEEL

HEET VAN DE NAALD

POMPEN OF VERZUIPEN

In Knack van woensdag 01 juni verschenen volgende teksten:

‘ ..veel West-Vlamingen zich ongemakkelijk voelen bij de manier waarop vandaag over vluchtelingen wordt gesproken. Solidariteit goed en wel, maar mag van hen ook wat gevraagd worden? Is het zo vanzelfsprekend dat nieuwkomers vanaf de eerste dag volledige toegang hebben tot ons hele sociale systeem, of speelt nog het aloude ‘verzekeringsprincipe’ mee?
Is het echt onmenselijk om van asielzoekers te vragen om eerst zelf ook even bij te dragen aan onze sociale zekerheid?’

‘Natuurlijk moeten we nieuwkomers helpen. Maar in de sociale zekerheid hanteren wij ook voor onze eigen mensen het principe van de wachttijd. Is het dan zo onlogisch om dat ook van nieuwkomers te vragen, bijvoorbeeld voor het kindergeld?’

‘In West-Vlaanderen leeft het aanvoelen dat we naar moeilijke tijden gaan in ons relatie met de islam. Officieel kiest de CD&V nog altijd voor ‘dialoog’, en natuurlijk is dat goed. Maar die uitleg volstaat voor veel van onze mensen niet meer. ‘Politici hebben geen idee van wat er op ons afkomt’, zeggen ze. Ze zijn bang voor de toekomst en vragen zich af hoe sterk de islam over vijftig jaar zal zijn. Vandaar ook dat de mensen argwanend zijn. We moeten proberen overeen te komen met moslims,maar ergens stopt het ook. Zeker in West-Vlaanderen zeggen veel CD&V-kiezers dat we ons al méér dan voldoende hebben aangepast. Hebben onze katholieke scholen die islamitische symbolen wel nodig? Kunnen wij echt niet zonder halal?’

‘Ik ben niet ongerust, ik ben uitermate realistisch. Er leven nu al ongeveer één miljoen moslims – op elf miljoen inwoners – in dit land, en het aandeel van die groep zal niet dalen. Dus moeten we dringend in gesprek. De tijd van de vrijblijvende dialoog met de islam is voorbij. We zullen hard moeten onderhandelen over ons samenleven, maar ook over integratie en zelfs over assimilatie.
Ik weet dat assimilatie een beladen term is uit het VB-vocabularium. Maar toch is het zo. Moet ik echt onderhandelen over de gelijkheid tussen man en vrouw? Mag ik dan niet zeggen: zo is het, en niet anders?’

‘Ik vind niet dat je islamitische symbolen in onze katholieke scholen moet introduceren. Door het aanvaarden van symbolen van een andere godsdienst lopen ze het gevaar de eigen identiteit van binnenuit te laten aantasten’.

Zijn dit uitspraken van een losgeslagen N-VA’er die tegen de partijtucht – die dergelijke uitspraken exclusief reserveert voor de Grote Roerganger – ingaat, of een doordrammende VB’er die in de roes  van het door een opiniepeiling veroorzaakte  idee van Wiederauferstehung er een schepje bovenop wil doen?

Neen, driewerf neen. Deze uitspraken zijn van Hendrik Bogaert (CD&V) uit Jabbeke zowaar.

In de  regering Di Rupo was deze stoere man ‘die het nogal eens durft te zeggen’ staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering van de openbare diensten. Nu is hij kamerlid voor zijn partij.
Verbazen deze krasse uitspraken u echt?  Op zich is er niets nieuws onder de zon. Nu de opiniepeilingen van de ooit almachtige partij CVP aangeven dat de CD&V van PlopsaBeke nog slechts een schamele 13,8 % zou behalen, is het tijd om alle zeilen bij te zetten en vooral om te hozen om het schip niet te laten afzinken naar de politieke dieptes.
De voormalige CVP heeft steeds dissidente stemmen op de rechterflank geduld om vliegen af te vangen van de VU, zoals Jan Verroken en Michel Doomst. Na Crembo is er nu in de figuur van Bogaert een nieuwe rattenvanger tot leven gewekt om het tij te doen keren.

Sauer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *