Heet van de Naald 29.10.2017 – 't Scheldt

Heet van de Naald 29.10.2017

ACTUEEL

Blatt Leser

De Schalkse Schepen

en zijn Mottige Moloch

Over één ding zijn alle Antwerpenaars het voor één keer eens. Het lelijkste gebouw van de Koekestad? De Antwerp Tower! Dit gedrocht van de jaren ’70, met haar grootte en structuur in complete tegenspraak met de omgeving, wordt nu echter aangepakt. Mooi zo!

Maar wat leest Blatt nu weer? Ze gaan er een stuk bovenop zetten! van 87 meter “groeit” deze Mottige Moloch tot 100,7 meter. Even hoog als de iconische Boerentoren. Deze 13 meter betekenen natuurlijk pure winst voor eigenaar / projectontwikkelaar MATEXI : vier verdiepingen extra, lees een twintigtal “lofts” die zomaar bijgebouwd kunnen worden!

Haha, poen pakken !!!!

Vreemd omdat bij de eerste voorstelling, op 12 juli 2016 er totaal niets gezegd werd over deze verhoging.

Kent iemand de beweegredenen om MATEXI dit geschenk te geven, waar de stad de volgende eeuwen weer mooi mee opgescheept zit? Om meer ‘in harmonie te zijn met de omgeving’, zoals de mooipraters van MATEXI beweren? Kom nu.
Nog hoger in verhouding tot het aanpalende Operagebouw wordt deze miskleun!
De artist impression die de Waregemse Poenpakkers van Matexi verspreidden op 12 juli 2016 is trouwens exact dezelfde als die men nu verspreidt. De extra 13 meter waren dus al bekend en geweten bij hen én bij Rob van de Velde die het ook aan de Antwerpenaar verzweeg. Tel de verdiepingen maar eens na.

Waarom men deze Schalkse Schepen met de ludieke bijnaam “Rob Envelop” bedacht heeft, geen flauw idee. Op zijn website heeft hij het overigens enkel over het “opknappen van de buitengevel van de ‘Antwerp Tower’ (15 januari 2015, www.robvandevelde.be <http://www.robvandevelde.be>  ) .

Een fijn en eerlijk mens. Waarom nam hij nu alweer ontslag?

Iemand een idee ?

Iemand ?

***

Reactie Lezers

Bob Van Reeth en de Fonne Verbeeck hadden ook graag ‘t goeie leven maar tenminste met respect voor hun stad en wat Antwerpse voorgangers realiseerden. Welke lange arm van Matexi komt nu HIER weer aangewappert.  Zijn er nu echt geen Antwerpse bedrijven meer die een klus kunnen klaren?
Wie is eigenaar van die grond waar het gebouw op staat?  Wie wordt eigenaar van het nieuwe bijbouwsel?  Welke bevriende notaris berekent de herverdeling van de aandelen in de grond en de gemene delen en de eraan verbonden toekomstige lasten?
Worden er geen aandelen in de grond verbonden aan de nieuwe lofts, hoe gebeurt dan de verkoop?  Wellicht neemt men dan de “service-flats” van de Stad Antwerpen + OCMW als voorbeeld!  Dàt zou pas pure oplichterij zijn want delen van een gebouw kunnen notarieel niet verkocht worden zonder een aandeel in de grond en een gewijzigde basisakte en men kan dus enkel een gebruiksrecht met beperkte duur verkopen.  Het huren van zo’n deel is dan ook een verkapte handelshuur en niet onderworpen aan de gezondheidsindex en, in principe, wél aftrekbaar van ‘t belastbaar inkomen van de huurder, hetgeen echter, bij service-flats ook niet het geval is.
Dit was dus een ander restantje van een andere beroepsvorming- of misvorming !

Groetjes,  Yentl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *