ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 29.01.2018 – 't Scheldt

Heet van de Naald 29.01.2018

ACTUEEL

HEET VAN DE NAALD

Als dat maar geen voorteken is …

 Zondag 28/01 was de dag voor zowel de N-VA nieuwjaars-receptie in Antwerpen als in Gent. De schaars opgekomen partij-genoten in Gent hadden elkaar nog eens eerst stevig afgelapt en het resultaat was dat ex socialist, huidig Kamervoorzitter en Telenet loge-broeder Siegfried Bracke het lijsttrekkerschap op zijn boetekleed kon schrijven.
Bovendien had de partij besloten om van de interne Gentse stam-mentwist gebruik te maken om in één beweging een oude Sleur op te ruimen. Elke Sleurs, de minderbegaafde ex-staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een be-perking en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden moest in het verleden wegens bewezen onkunde al eens plaats ruimen voor de getalenteerde Zuhal Demir.
Uit het verloren ambt bewaarde Sleurs wel de specifieke aandacht voor de zorg voor Personen met een beperking. Of anders gezegd heet dat: Eigenbelang.
Conform de wens van het lokale bestuur ging ze moedig de strijd aan met de nationale partijtop en weerde Siegfried de draken-doder Bracke van de eerste plaats door die zelf op te eisen. In de Koningsstraat (echt een adres voor een hoofdkwartier van een partij die zich beroept op het Vlaams – nationalisme) spuwde men vuur en vlam. In beeldspraak werd er bij voorbaat reeds preskop (uufflakke) van Sleurs gemaakt.
Sleurs was destijds als senator een groot voorvechtster van de uitbreiding van de euthanasiewet. Door tegen de wil van de natio-nale partijtop in te gaan, pleegde ze politieke euthanasie op zich-zelf. Met gesnotter en (oude) krokodillentranen gaf ze onmachtig het lijsttrekkerschap af aan ene Anneleen Van Bossuyt uit Melle. …de Koekoekstraat zou hier wel heel toepasselijk zijn. Van Bos-suyt verzeilde in januari 2015 als tweede opvolger in het Europees parlement. De vrouw van Melle moet halsoverkop nog een woonstee gaan zoeken in Gent om op een wettelijke manier aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel te kunnen nemen. De zelfgenoegzaamheid droop van het televisiescherm toen zij in het avondjournaal haar aanstelling als lijsttrekster becommentarieerde. Politieke inzichten over de te volgen koers in Gent mochten we van haar niet verwachten of vernemen.

Op de nieuwjaars­receptie van de Antwerpse N-VA-afdeling ging het er een stuk joliger aan toe. Ongeveer een duizendtal belang-stellenden verzamelden in Comics Station in de middenstatie (voor de buitenlieden: Centraal Station). Off all places …als je als politicus tegenwoordig nog serieus wil genomen worden (in de letterlijke betekenis van het woord) kies je toch geen virtuele strip-wereld als locatie uit . Soit, er waren dan ook heel wat komieken, stripfiguren en postkaarten komen opdagen voor gratis consump-ties met versnaperingen.
Burgemeester Bart De Wever – tevens nationaal voorzitter voor het leven van N-VA – zette meteen de toon met een originele en-tree: via de hoogste indoor glijbaan ter wereld roetsjte hij in een rotvaart naar beneden … bijgelovige zielen prevelden: als dat maar geen voorteken is voor wat hem te wachten staat!

 RAMMER

*

Reactie lezer

Bert,

Vergeten: Sleurs was ook nog Staatssecretaris voor fraude een postje waar ze ook niets van terecht bracht, voor Armoedebestrij-ding deugde de asociale tante helemaal niet, voor wat deugt ze wel, is dat al geweten?
Erik Verbeeck   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *