ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 27/7/2014 – 't Scheldt

Heet van de Naald 27/7/2014

ACTUEEL

Betaal géén Provinciebelasting meer !

Eén van de betere passages uit het Vlaamse Regeerakkoord is uiteraard die aangaande de Provincies. Deze worden zwaar aangepakt.
De provincies – opgericht door de Franse bezetter einde  18e eeuw – worden verdreven uit terreinen waar ze niets te zoeken hebben ; de zogenaamde persoonsgebonden materies ( onderwijs – ze hadden pas 9 miljoen geïnvesteerd in de PIVA, haha ! , cultuur – de provincie Limburg alleen al heeft 150 ambtenaren die zich bezighouden met cultuur !, sport, kunst, ….), het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd, het aantal gedeputeerden tot vier herleid (kunnen ze kaarten). De subsidies worden uiteraard teruggeschroefd.  En bovendien ; steden boven de 200.000 inwoners worden “provincievrij” ; de stadsbesturen mogen alle bevoegdheden uitoefenen van de Provincie. Feest dus in Antwerpen en Gent. Burgemeester Bart de Wever en schepen Homans hebben hun “revanche” beet, nadat Gouverneur Cathy B., hen een dik jaar geleden vanuit de hoogte (ze ging op een tafel staan) de les gespeld had rond het aanrekenen van kosten aan niet-Europese vreemdelingen die zich kwamen aanmelden aan Antwerpse loketten.
Kwebbelmevrouw Cathy vond dat het de doorsnee Antwerpenaar was die hiervoor moet opdraaien. Ze krijgt nu de klets waar ze om vroeg.

De Provincie heeft dus niets meer te zoeken in Antwerpen en haar voorstad Gent, dus moet ze ook niet meer bij Antwerpenaars en Gentenaars komen aankloppen met “Provinciebelastingen“. Dat zijn er heel wat ;  de  36 euro per gezin die ze aanrekenen, de belasting op bedrijven (berekend op de oppervlakte, …) én de belasting via de onroerende voorheffing (opcentiemen).
Indien de provinciale tollenaar dus langskomt met zijn aanslagbiljetje, wijs hem er dan fijntjes op dat Antwerpen “Provincievrij” is, stuur hem terug naar Cathy B. met vraag voor wat uitleg.

Hebben de onderhandelaars dit alles gewoon uit het oog verloren ? Geen flauw idee. Wij in ieder geval niet.
De eerste slimmerik die naar de rechtbank trekt om de aanslag te betwisten betalen we een pint, of liever : die krijgt een abonnement op ‘t Scheldt.  Dat betekent een héél jaar plezier.

Blatt Lezer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *