Heet van de Naald 23-11-2016 – 't Scheldt

Heet van de Naald 23-11-2016

… riep de VB partijvoorzitter zijn partijbestuur samen dat een officiële berisping de wereld instuurde via een persmededeling. Daarin werd meegedeeld welke tuchtsancties werden uitvaardigde tegen de betrokkenen. De sancties tegen Dewinter en Penris zijn  eerder symbolisch te noemen  buiten de publiekelijke terechtwijzing werd aan de betrokken parlementsleden opgelegd dat zij geen politieke buitenlandse contacten meer mogen onderhouden zonder hiervoor een mandaat van de partij te hebben.

Anke Van dermeersch werd onmiddellijk uit het partijbureau gezet  en zou vervangen worden als gemeenschapssenator.
Daarmee zou zij niet alleen een extra inkomen verliezen maar verliest Dewinter ook zijn Mata Hari in het partijbureau.
Frank Creyelman, gewezen parlementslid en zetelend fractievoorzitter in de gemeenteraad van Mechelen wordt blijkbaar ontzien.
Nog opmerkelijker is dat tegen een zetelend Antwerps VB provincieraadslid en personeelslid (Tim Willekens) die eveneens aanwezig was op de omstreden bijeenkomsten, blijkbaar geen sancties worden uitgevaardigd. Nochtans verklaarde Chris Janssens, fractievoorzitter in het Vlaams parlement en lid van het partijbestuur, na de zware verkiezingsnederlaag van 2014, ‘dat er zal worden opgetreden tegen partijleden die de partij in diskrediet brengen’ .
Benieuwd of de VB partijraad dit blauw-blauw zal laten en Creyelman en Willekens de dans zullen kunnen ontspringen?Net zoals in verschillende Griekse mythen, epen en tragedies  vertoont Dewinter & C° de vermetele overmoed van een mens, die, in eigenwaan verstrikt en verblind, zich door niets of niemand een halt wenst te laten toeroepen en in zijn ongebreidelde heerszucht zelfs de hand slaat aan een door de goden vastgelegde wereldorde of tegen het lot. Zoals in de klassieke oudheid wordt de protagonist  in de epiloog door goddelijk ingrijpen meedogenloos afgestraft.
Karakteristiek daarbij is dat de schuldige…altijd zijn eigen ongeluk veroorzaakt, omdat hij na het overschrijden van een overigens niet objectief bespeurbare grens of norm met verblinding getroffen wordt en niet meer merkt dat hij zijn eigen ondergang tegemoet gaat. Eenmaal dat tot de protagonist, de deuteragonist , de tritagonist, de tésseragonist en ook de péntegonist was doorgedrongen werd in allerijl naar een verdediging gezocht.
De verklaringen die in de media werden afgelegd waren slappe pogingen om het zwevend zwaard van Damocles af te wenden. In een ultieme poging om de zaak op de spits te drijven beroept hij zich op het recht om gehoord te worden door de partijraad. Deze verzameling van het partijbureau, de parlementsleden en hoofdvoorzitters van de lokale geledingen werd steeds stiefmoederlijk behandeld.
Dit zg. hoogste beleidsorgaan van de partij werd door de machthebbers omschreven als ongevaarlijke noodzakelijkheid om naar buiten uit een imago van inspraak en medezeggenschap hoog te houden. In de praktijk werd er daar zelden een onvertogen woord gesproken of een (Griekse) vaas gebroken.
Wij wachten met spanning af of er een officiële aanvraag zal ingediend worden om gehoord te worden.
Waar het hier in essentie om gaat is een voortdurende machtsstrijd tussen de oude en de jonge garde.
Nadat hij via zijn pion vernomen had dat partijvoorzitter Tom Van Grieken met een verhuis naar Antwerpen overwoog om hem te onttronen is hij in de tegenaanval gegaan.
Zo heeft Dewinter zichzelf onlangs al eigenmachtig aangesteld om opnieuw de lijst te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Met een diepgeworteld gevoel voor altruïsme zal hij zichzelf naar verluidt ook terug willen aanduiden als lijsttrekker voor de kiesomschrijving Antwerpen  bij de verkiezingen van 2019.
De politieke toekomst van zijn sidecar van Dermeersch staat buiten gevaar, maar een terugkeer naar het partijbureau lijkt uitgesloten.
Mechels “stemmenkampioenCreyelman heeft deze week laten weten dat hij ook nog eens de lijst zal trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Dijlestad. Pedant voegt hij er aan toe dat de jongeren er nog niet klaar voor zijn en ‘de stiel nog moeten leren’. Vermoedelijk heeft hij het dan over het betrachten van het wereldrecord politiek stilzitten en nietsdoen. De “chiwawa” van van Dermeersch zoals hij binnen de partij gemeenzaam genoemd wordt, staat immers niet bekend om zijn werkijver. Een mooie toekomst wacht de Maneblussers met deze lokale potentaat.penrisVoor Jan Penris zou er blijkbaar geen politieke toekomst meer zijn nu Marijke Dillen geen zetelvlucht meer zal plegen ten voordele van hem.Oud voorzitters Bruno Valkeniers en Gerolf Annemans hangen de huik naar de wind en kiezen resoluut de kant van de jonge partijvoorzitter Van Grieken, beiden in de hoop op nog eens een extra termijn als  parlementslid / Europees parlementslid uit de brand te kunnen slepen.‘t Scheldt blijft voor u deze slag der Titanen op de voet volgen.SAUER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *