ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 20/03/2014 – 't Scheldt

Heet van de Naald 20/03/2014

ACTUEELHEET VAN DE NAALDDE CRISIS BIJ ‘DE FRUT’

Drie mensen werden aangeduid om met de ‘directie’ te onderhandelen:
mevrouw Kris van Marsenille, Guido Roelants
en het onze lezers reeds lang bekend wodkakanon Rudy Collier.
Uitgerekend drie personen die bekend zijn
om vooral voor zichzelf te zorgen
dan de belangen van hun collega’s of werkgever te verdedigen.
Hoofdredacteur Pascal Kerkhove is wel zo spitsvondig
dat hij geen hoofdredacteur meer wil zijn
(hij kon trouwens die taak niet aan)
maar wel in dienst wil blijven met dezelfde vette pree.

Reeds meer dan zestig personen hebben,
sinds de samensmelting van de verschillende bladen,
ontslag genomen en zijn weg.

Heeft men redacteurs die verantwoordelijk zijn
voor de constante achteruitgang
van de oplage van de krant ontslagen?
Neen, zij mogen
hun vernielingswerk en vernietigingswerk
verder zetten.
Noch Lex Moolenaar, noch Wim Daeninck, noch Rudy Collier,
noch Sacha van Wiele worden ter verantwoording geroepen
voor de steeds maar dalende oplage
en het afleveren van een minderwaardig,
niet meer leesbaar produkt.
Zij worden niet,
zoals indertijd Roger van Houtte
‘kalt gestellt’.

IS ER NU NIEMAND IN DE DIRECTIE VAN HET MEDIAHUIS

DIE DE MOED HEEFT, OM DIE MAATREGELEN TE NEMEN,

  DIE NODIG ZIJN OM VAN GAZET VAN ANTWERPEN

TERUG DE KRANT TE MAKEN DIE ZIJ WAS?

VLAAMS EN KATHOLIEK!

EN DUS TERUG SUCCESVOL!

***

RATTEN VERLATEN ZINKEND SCHIP

HOOFDREDACTEUR GEEFT ONTSLAG

De ergste klap was voor Gazet van Antwerpen‘, schreef Het Laatste Nieuws bij de publicatie van de oplagecijfers van de kranten.
Een achteruitgang van niet minder dan 5 %.

Gebrek aan fierheid is waarschijnlijk de grootste gemene eigenschap
van de figuren die nu nog op de niet-meer-lezenswaardige gazet
op de loonlijst staan.

De ‘sujets’ (figuren)
( je kan ze toch geen journalisten noemen…,
wel afbrekers, vernietigers)
die dag na dag hun lezers zo hard beledigden
dat die verontwaardigd hun abonnement opzegden:
Lex Moolenaar,
Wim Daeninck
,
het wodkakanon Rudy Collier,
Sacha van Wiele
(die zit er alleen maar om ‘Groen’ te steunen).

Hoe Pascal Kerkhove het heeft kunnen schoppen
tot hoofdredacteur is voor iedereen een raadsel.
Maar nu neemt hij zijn ontslag.

Steve Stevaert heeft zijn slag thuisgehaald.
Deze socialistische hoerenloper zorgde ervoor dat
de topjournalist Roger van Houtte
ontslagen werd en dat andere goede redacteurs vertrokken.

***

REACTIES

Met de traditie om mensen vlak voor feestdagen te ontslaan, is het bang uitkijken naar Pasen voor het voetvolk. Dan moet de directie ook minder cadeautjes – trouwens alleen voor vaste contracten! – uitdelen.
De hoge heren hebben eieren voor hun geld gekozen. Of liever: geld voor hun eieren. Voor het geld de Frut verkwanseld aan Corelio?
De redactie van Het Nieuwsblad komt trouwens naar Antwerpen en daar zijn nu al niet genoeg stoeltjes. Jammer, want zoals een voormalige GvA-journalist placht te zeggen: ‘C’est un bordel, mais c’est le notre’.
Een zekere Luc Van Loon zal wel in zijn vuistje lachen. Twee keer zowat 20 miljoen frankskes om op te rotten – een keer bij Het Belang en een keer bij GvA – en nog steeds op de pay roll van Het Laatste Nieuws. Oh, en net als Karel de Blauwe is de junior al van een postje verzekerd.

Ach, het kan nog altijd erger. Bijvoorbeeld Tom Lanoye of Kristien Hemmerechts als hoofdredacteur…
DB

*

Je zou van minder boos worden als hoofdredacteur en als redactie. Als je weet dat Mediahuis 200 mensen op straat wil zetten en tegelijkertijd in Jobat voor 6 plaatsen in Mediahuis een vacature uitschrijft !!! Il faut le faire...
Ch

*

Nadruk leggen dat de Linker oever de Gazet Links gemaakt heeft … hopelijk verdwijnt die krant. Het is een klein kanon dat nog wat kan gebruikt worden tot na de verkiezingen en dan pardoes de Schelde in.
Als de Gazet weg is kan Antwerpen genezen ….dan nog ATV.
DV

*

GVA

sp.a-er Ernest Bujok verheugt zich
met wodkakanon Rudy Collier
over het verlies van abonnees en lezers.

*

Decennialang was GvA een Vlaamse en katholieke krant. Dat was een doorn in het oog van de aanhangers van mei ’68 en de “progressief weldenkenden” in Vlaanderen. En alzo kwam er de putsch via “Steve Stunt”. Meteen was dit het einde van de redactionele vrijheid van deze krant. Ook voor mezelf was dit het signaal om de Frut vaarwel te zeggen en geen krant meer in huis te halen.
Gva werd politiekcorrect, anti-Vlaams en regimegezind. Het meest walgelijke dieptepunt was toen Roger Van Houtte werd kaltgestellt door Luk Rademakers.
Figuren zoals een Lex Moolenaar hadden “Patrick” als afgod. Was het dan verwonderlijk dat men in Antwerpen sprak over de “Gazet van Janssens” ipv over de Frut? Er is geen onafhankelijke krant meer. Het is één pot nat: De Standaard, De Morgen, Het Nieuwsblad, enz. Ze zijn allemaal belgicistisch, anti-Vlaams, politiekcorrect en leiden in grote mate aan oikofobie. Hun gejammer is hypocriet en komt jaren te laat.
En ter zijde: de bijzonder lage kwaliteit van de schrijfsels van heel wat  -vooral jonge – journalisten toont pijnlijk aan dat, bvb op het vlak van feitenkennis en bronnenonderzoek, zij de stiel dikwijls onwaardig zijn. In het creëren van inhoudsloze hypes kennen zij echter hun gelijke niet. De waan van de dag is meestal hun specialiteit. Arm journalistiek krantenlandschap.
Leo Van Rillaer, Boekenberglei 277 – Bus 7, 2100 Deurne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *