ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 17/9/2013 – 't Scheldt

Heet van de Naald 17/9/2013

ACTUEELEXCLUSIEFHET FAMILIEDINER (EO)
OP KONINKLIJK NIVEAU*Wie de Evangelische Omroep benaderde voor het regelen van een uitzonderlijk Familiediner wil ster-presentator Bert van Leeuwen niet kwijt.
Ons onderzoek wees echter uit dat de aanvraag werd gedaan door een prins die wat gaarne in de belangstelling staat van pers en media. En dan is er maar één die in aanmerking komt: le prince Laurent. In een uitzonderlijk lange, niet handgeschreven maar computergetypte brief, vraagt het wispelturig koninklijk buitenbeentje en niet-troonopvolger aan Bert van Leeuwen om een Familiediner in te richten met le Roi Albert II en de genaamde Delphine Boël en haar moeder met wie Albert zo lang heeft samengeleefd. Le prince Laurent kreeg ooit van Delphine het verwijt dat hij zich – net als Albert II (‘Le roi n’est pas mon père’) niet bekommerde om vernederde, niet-erkende familieleden. In de brief wordt geopperd dat, als le roi Albert zich niets aantrekt van een goede naam, hij, Laurent, niet wil dat zijn naam even negatief in opspraak zou komen als die van zijn (half?)broer Philippe.
Of le roi Albert II en Delphine en haar moeder de uitnodiging zullen aanvaarden en aanzitten aan het ‘royale‘ familiebanket is nog maar de vraag, maar vanuit het ‘kamp‘ van mevrouw Boël is te horen dat zij absoluut geen bezwaar heeft tegen de ‘feestelijke‘ smulmaaltijd. Wel heeft zij nadrukkelijk gevraagd dat het ‘Italiaanse kreng’ niet mee zou aanzitten aan het diner. En eveneens dat er op het menu geen ‘bouchée à la reine‘ zou geserveerd worden. De uitzending van dit ‘royaleFamiliediner is voorzien rond 15 november, een dag met bijzondere betekenis in België: dan wordt – zij het op heel beperkte schaal – ‘Koningsdag‘ gevierd.Wij houden u in elk geval op de hoogte en wensen de EO succes met haar uitzendingen.Adriaan van Gansen
***
delphine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *