ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 11/6/2014 – 't Scheldt

Heet van de Naald 11/6/2014

…  die er toen in slaagde een betonnen deksel van 120 cm op 60 te openen heeft het nu over ‘a maximum of 20 skeletons’ die hij als kind gezien zou hebben. Deksels!Overigens, als volgens Carlton slechts 200 kunnen liggen in die tank, wat gebeurde er met de overige 600 waarvan volgens haar ook geen graf terug te vinden is? Zijn die in een andere septische put gegooid? Die zou ze dan toch moeten terugvinden…De pret blijft echter duren … twee dagen na deze wending bedenkt Corless iets anders! Er liggen allicht ook negen volwassenen in die put! Immers, ook zij stierven in de periode 1929-1961 in het opvanghuis, en madame Corless heeft er geen graf van teruggevonden. Ziehier dit verse bericht :http://newstalk.ie/Bodies-of-9-women-may-also-be-in-Tuam-mass-graveKunt U nog volgen ?Voor alle duidelijkheid; in het vooroorlogse armoedige, landelijke Ierland bedroeg de sterfte van kinderen tijdens het eerste levensjaar niet minder dan 7 %. Dat in een overbevolkt opvangcentrum (meer dan 100 kinderen) waar besmettelijke ziekten zoals mazelen sneller toeslaan dan in doorsnee gezinnen het sterftecijfer nog hoger lag lijkt inderdaad helaas logisch.Niemand trekt de bijna 800 overlijdens in twijfel. Evenmin de slechte levensomstandigheden die achtergelaten / niet gewenste / verstoten kinde-ren ondergingen in overbevolkte, slecht georganiseerde, armoedige, en allicht te weinig gecontroleerde opvangtehuizen.Het gigantische gebrek aan nuchter, kritisch benaderen door journalisten wereldwijd van dergelijke sensationele berichten is echter betreurenswaardig.Dergelijke onderzoeken moeten gebeuren door professionals, op een ernstige, grondige, wetenschappelijke en neutrale manier.Open die put nu eens …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *