ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 11-02-2016 – 't Scheldt

Heet van de Naald 11-02-2016

ACTUEELDE VOLSTREKTE ONBETROUWBAARHEID VAN ENEGEORGE TIMMERMANREDACTIELID VAN APACHE.*Door de ‘schurk’ (Cfr Walter Grootaers) Develder Maurice werd correspondentie toegestuurd aan de Apache-collega van Jan Walraven , George Timmerman.
Timmerman
is o.a. bekend wegens het falen onder zijn leiding van een degelijke ontslagregeling voor de door De Morgen gedumpte journalisten. Zelf vloog Timmerman buiten wegens onbekwaamheid.Niemand vertrouwt Maurice Develder. Ziehier wat Jan Walraven – collega van George Timmerman – over dat sujet schrijft in Apache:Personeel gedumpt, openstaande betalingen en andere ballast via een faillissement afgeworpen en de titel P-Magazine voor een prikje opnieuw op zak. Zelf noemt Maurice De Velder zijn af-aan-relatie als eigenaar van het mannenblad ‘een succes’. Apache brengt in beeld hoe de zakenman zijn medewerkers onder wettelijk toezicht uitkleedde en dumpte.Dan zou je denken dat, als van zo’n sujet berichten binnenkomen die volstrekt onbruikbaar zijn.Niet voor George Timmerman en het toont hoe terecht zijn ontslag was bij De Morgen.Wij weigerden indertijd, op de vraag van Maurice Develder in te gaan, een afspraak vast te leggen tussen hem en een medewerker van ons blad, de directeur van BBI. Maurice Develder beloofde 100 000 euro te schenken als wij erin zouden slagen dat contact te leggen. Wij deelden hem mede dat de BBI een bureau heeft en dat hij als hij vragen had zich tot dat bureau moest wenden.
Dat George Timmerman de leugens en verdachtmakingen klakkeloos overneemt van Develder is een bedenkelijke,  typisch linkse mentaliteit. Het werpt een schril licht op de ‘journalistieke’ kwaliteit van Apache.
De tekst van Jan Walraven is in de loop van de dag verdwenen van de webstek van Apache zodat hun lezers niet mogen weten wat een schurk die Develder is.Wij danken George Timmerman voor de reclame voor ‘t Scheldt. Dat deed ons deugd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *