Heet van de Naald 1/8/2014 – 't Scheldt

Heet van de Naald 1/8/2014

ACTUEEL

EERSTE SOCIALE PRESTATIE VAN NIEUWE REGERING:

OPENBAAR VERVOER NIET MEER GRATIS VOOR OUDEREN.

DIE MOGEN VERREKKEN…

*

VERVOER

*

REACTIES

IEDEREEN BETAALT  I

Beste redactie, Ik zag de spotprent van Manten en ik dacht dat ‘t Scheldt geen seniorenkrant was (want dan zou ik de spotprent nog begrijpen), maar een weekblad dat de actualiteit kritisch tegen het licht houdt.
Het is niet meer dan logisch dat iedereen betaalt voor het vervoer dat ie gebruikt. Ook de ouderen, die zogezegd zouden moeten verrekken.

Die ouderen hebben gewoon geluk gehad dat de ‘p-sp.a’ (de pseudo-socia-listische partij-anders) dit cadeautje een decennium lang heeft kunnen volhouden op de kap van niet-ouderen die moesten verrekken door wél te betalen.
Nu keren we tenminste terug naar een echte sociale verdeling (waarbij er gerust vermindering mag zijn voor de verrekkenden-onder-de-mensen).
Misschien zijn er zelfs véél 65-plussers die dit wel plezant, maar absoluut niet normaal vonden én juist daarom op de n-va stemden?
Ik ben teleurgesteld in deze spotprent (en dat heb ik niet snel bij uw krant).
Mvg Bruno Van Clemen, Lier

*
IEDEREEN BETAALT  II

Bert, Ik vind dat iedereen die het openbaar vervoer gebruikt moet betalen, daar is toch niets onmenselijks aan? Mvg, Erik D’hamers.

***

Dat mensen die heel hun leven gewerkt en bijgedragen hebben en met zuinig te leven een spaarpotje hebben gevuld moeten betalen voor hun vervoer is (voor sommige partijen) normaal!
Je kan toch niet zo harteloos zijn om geld te vragen van die arme sukkelaars die hier nooit ne poot hebben uitgestoken en nooit iets hebben bijgedragen!

Ludo

***

Beste redactie, ik ben geen abonnee want kan het mij momenteel niet erg veroorloven, doch hier mijn reaktie op sommige uitlatingen betref-fende ‘iedereen betaalt’. Je moet de tram (gelijk welke) maar eens nemen om ten zien wie eigenlijk de parasieten in onze samenleving zijn en het zijn echt niet de eigen mensen die dit apenland hier duchtig uitzuigen.
Het zijn de aangespoelden en de zogezegde asielzoekers die hier nog geen moer hebben bijgedragen laat staan gewerkt. Ze stappen op met de handen in de zakken en laten zich op lege stoelen neerploffen alsof ze afgemat zijn van een gans dag werken… onmiddellijk steken ze dan de nodige kabels in hun kop om toch maar zeker nog wat lawaai in hun ‘hersens’ te injekteren en opstaan voor oude mensen al of niet met een stok is niet aan hen besteed. Als de 65-plussers terug moeten betalen laat de Lijn dan aub een offensief van kontroleurs op het openbaar vervoer los. Iedereen gelijk voor de wet!!
Maar dat zal wel politiek onkorrekt zijn zeker? In Belgie toch…
Guido Van Hemel Mortsel

***

Geachte lezers, de pensioenen zijn zo laag dat de meesten er niet van kunnen leven. Wij blijven vinden dat het gratis vervoer voor 65+sers een goede maatregel was zeker niet als eerste moest sneuvelen. Sinjoor

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *