ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Heet van de Naald 1/8/2013 – 't Scheldt

Heet van de Naald 1/8/2013

ACTUEELHILDA CRAEYBECKX  OVERLEDENToen ik, als promotie-man van het reclameblad Groot Antwerpen (later omgetiteld tot De Streekkrant), in 1967 het intitiatief nam om in Antwerpen een winkelwandelstraat in te richten wilde ik het advies èn de steun van burgemeester Lode Craeybeckx. Zo kwam ik terecht bij de secretaresse van de burgemeester, zijn dochter Hilda Craeybeckx.Gezien zij het bestaan van dergelijke straten niet kende stelde ik voor om samen naar Keulen te rijden en daar vast te stellen hoe zo’n winkelwandelstraat werkt. We gingen naar Keulen en Hilda Craeybeckx was onmiddellijk enthoesiast.  Ze beloofde zich in te zetten voor het intiatief. Amper enkele dagen nadien deelde ze mij mee dat mevrouw Mathilde Schroyens , schepen van Onderwijs van de Stad Antwerpen, het initiatief genegen was en het zou steunen maar wel nà de gemeenteverkiezingen. Het mocht geen verkiezingsonderwerp worden.Ondertussen testten we de mogelijkheden om de straten rond de Wiegstraat (de Wilde Zee) als doel voor te stellen. Niet alle winkels waren echter het plan genegen. In een lezersbrief aan de redactie stelde een Antwerpenaar voor om de Offerandestraat als Winkelwandelstraat in te richten. Bij een voordracht in de Offerandestraat stelde ik vast dat daar de handelaars wel gewonnen voor het idee.Hilde Craeybeckx sprak met haar vader en ‘bewerkte‘ het schepencollege en gemeenteraadsleden en we kregen zelfs de steun van Frans Grootjans, liberaal.Het is dank zij haar steun dat er in Antwerpen winkelwandelstraten zijn. Bert Murrath

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *