HOLLANDSE STADSGEZICHTEN UIT DE GOUDEN EEUW – 't Scheldt

HOLLANDSE STADSGEZICHTEN UIT DE GOUDEN EEUW

In het bestuur van het land vormde de politieke, economische en militaire macht van de steden de belangrijkste factor. De trots van de burgers op de schoonheid en voorspoed van de eigen stad, met haar oude en nieuwe monumenten, vond zijn weerslag in de populariteit van het geschilderde stadsgezicht.
Waar voor het midden van de 17de eeuw kunstenaars vooral stadsprofielen schilderden die het silhouet van de gehele stad van enige afstand toonden (decor van een historische gebeurtenis, de schilderachtige ligging van een stad aan een rivier…) begaven zij zich na 1650 ook binnen de stadsmuren waar zij gezichten op grachten, pleinen en belangrijke gebouwen op doek vastlegden. Zij deden dit met grote herkenbaarheid. In vele gevallen is het nu zelfs nog mogelijk om ter plaatse het weergegeven stadsgezicht aan de huidige situatie te toetsen.
Vooral de historische binnensteden blijken, ondanks de grote uitbreidingen van de steden sinds de negentiende eeuw, vrij goed bewaard te zijn gebleven.
Onder de schilders die het Hollandse stadsgezicht tot een hoogtepunt brachten bevinden zich ongetwijfeld de Haarlemmer Gerrit Berckheyde en de Amsterdammer Jan van der Heyden, wier werk destijds ongetwijfeld een gretige aftrek vond bij de gegoede burgerij. Andere grote namen waren deze van Jan Wijnant, Meindert Hobbema en Pieter Saenredam.
Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw‘ is vooral een prachtig kijkboek wat geen afbreuk betekent voor de erin opgenomen essays van verschillende auteurs die, voor wie dieper op de bewuste periode wil ingaan, best de moeite waard zullen blijken.
Van het boek is naast een Nederlanstalige editie ook een Engelstalige en Duitstalige beschikbaar. Een geschenkideetje misschien voor een verre vriend(in)?Ariane van Suchtelen en Arthur K. Wheelock jr. (red.) * Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw * Waanders Uitgevers * 256 p * 39,95 € * ISBN 978 90 400 8547 5.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *