HET VLAAMSE SCHILDERKUNST BOEK – 't Scheldt

HET VLAAMSE SCHILDERKUNST BOEK

Het bestrijkt dus een tijdspanne waarin zowel het gebied van de Zuidelijke Nederlanden als de schilderkunst die het voortbracht belangrijke ontwikkelin-gen doormaakten.
Aan het begin van deze periode vormde het gebied van de huidige Benelux in cultureel opzicht min of meer een eenheid terwijl het bestuurlijk uit allerlei nog vrij zelfstandige regio’s bestond. Alle bewoners van dit gebied, evenals van het noordwesten van Frankrijk en het aangrenzende Duitse gebied, werden toen Vlamingen genoemd. Vanaf het einde van de zestiende eeuw veranderde de politieke situatie echter drastisch. De in het zuiden begonnen opstand tegen de Habsburgse landheer mondde uit in de vorming van een onafhankelijke republiek in het noorden. Die werd (en wordt) genoemd naar haar meest welvarende gewest, Holland, terwijl in het zuiden de naam van het graafschap Vlaanderen de algemene aanduiding werd voor het hele Nederlandstalige gebied dat niet tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden behoorde.
De strekking van het begrip Vlaamse schilderkunst beperkt zich in dit boek derhalve niet tot de Vlaamse steden Brugge en Gent, maar, zeker voor de zestiende eeuw ook niet tot het gebied van het huidige Nederlandstalige deel van België. Daarom ook dat er een aantal grensoverschrijders of allochtonen in zijn opgenomen zoals een JanJoestvanKalkar, een PieterAertsen, een JanVermeyen, een JohanRottenhammer
Aan de hand van ruim 200 schilderijen vertelt Het Vlaamse Schilderkunstboek dit verhaal met aandacht voor zowel het landschap, het portret, het stilleven als het kerkinterieur.
Het mooi ogende boekje is een aanrader voor al wie geïnteresseerd is in de Vlaamse kunst en -kunstenaars.
D.H. Van Wegen * Het Vlaamse Schilderkunst boek * Uitg. Waanders * 447 p * 14,95 € * ISBN 978 90 40089 39 8.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *