HET GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG IN BEELD – 't Scheldt

HET GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG IN BEELD

Zo schrijft Adriaan van Dis onder de titel Met het oog op de pijn over de door handicap mismaakte lichamen die op het zwarte continent veel nabijer zijn dan hier bij ons en waar hij op de duur iets van schoonheid in gaat ontdekken. Een eerder symptomatisch stuk dus om in een boek over de kunst van de voorbije honderd jaar te worden opgenomen.
Heeft het Voorwoord [sic] het al niet over ‘honderd jaar waarin meer gruwelijkheden hebben plaatsgevonden dan in welke eeuw ook’?
Tussen haakjes: het is zeer de vraag of dit historisch juist is en hoe dit zou kunnen worden nagegaan. Gruwelijkheid is niet iets dat in kilo’s of mijlen afgemeten kan worden.Schaalvergroting was er zeer zeker omdat er meer performante wapens ter beschikking stonden. Maar dat is een erg technische benadering van het gruwelijke, typisch voor de eeuw die voorbij is. Misschien wilde de mens van de twintigste eeuw wel in alles de top bereiken, zelfs in het onmenselijke…
Of het citaat van zonet nu klopt of niet – en wie zal dat uitmaken – feit is dat de voorbije eeuw zichzelf graag heeft willen (trachten te) verstaan vanuit het grauwe en het rauwe dat er in heeft plaats gevonden. En dat wordt zeker ruim weerspiegeld in de kunst die in die periode werd voortgebracht.De lelijkheid die wordt gecelebreerd in de kunst komt ook in het dagelijks bestaan trouwens erg dichtbij. Denk maar aan de afschuwelijke architectuur waar onze steden mee zijn volgepoot of de schreeuwlelijke jongerenmode.
Wat is er geworden van de schoonheid in onze stedelijke jungles die volgebouwd zijn met betonnen woondozen en waar in dure lompen gehulde lieden wegschrikken van elkaar?Een rauwe opmerking aan het adres van een rauwe tijd, zeg maar.H. Janssen & L. Stamps * XXste eeuw * Uitg. Waanders * 447 p * 29,95 euro * ISBN 978 90 4008 577 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *