Het dieselschandaal – 't Scheldt

Het dieselschandaal

2015 was voor Volkswagen een annus horribilis. In september moest de leiding van de Duitse autobouwer toegeven dat er een bewuste manipulatie had plaatsgevonden om dieselauto’s milieuvriendelijker te laten lijken dan dat ze in werkelijkheid waren. Studenten van de West Virginia University (VSA) hadden twee jaar eerder het grote en aanvankelijk niet te verklaren verschil ontdekt tussen de metingen van stikstofoxiden die VW-diesels in de praktijk (op de weg) uitstootten en metingen van deze voor de volksgezondheid en het milieu gevaarlijke gassen wanneer de wagens in het laboratorium werden getest.

De bekentenis van VW hield in dat in ruim 11 miljoen dieselauto’s sjoemel-software was ingebouwd. Of de bedrijfsleiding van de fraude wist (ze mogelijk had aangestuurd) is tot nu toe niet duidelijk. Het gerechtelijk onderzoek daaromtrent is nog niet afgerond. Intussen draaide VW al wel op voor de miljarden aan schadeclaims die werden ingediend. De civiele claims met betrekking tot de dramatische impact van de sjoemelsoftware op de gezondheid van mensen en op het milieu – lopen nog.
Over dit dieselschandaal verscheen zopas een boeiend boek, geschreven door de al jaren in Duitsland werkzame journalist van de The New York Times, Jack Ewing.
Het werd voor Xander Uitgevers in het Nederlands vertaald door Gerrit-Jan van den Berg.
Ewing stelt in zijn werk dat de fraude die VW pleegde onder meer het gevolg was van een moordende concurrentiestrijd met Toyota (dat in de VSA op de markt kwam met een propere hybride wagen) en van de druk van de aandeelhouders op de onderneming. Ook de nietsontziende ambitie in de boardroom, waar de hoofdrollen waren weggelegd voor CEO Ferdinand Piëch en zijn opvolger Martin Winterkorn, om de grootste autobouwer ter wereld te zijn, speelde een grote rol.  Omdat beide heren  zeer bekwame technici zijn en altijd van alles wat reilde en zeilde in het gigantische bedrijf, op de hoogte wilden zijn, acht Ewing de kans klein dat zij niks afwisten van de sjoemelsoftware. Maar bewezen is dat dus (nog) niet.
Wat de toekomst van VW na het uitkomen van dit schandaal betreft, waagt Ewing zich niet aan enige voorspelling.
Verder dan de vraag of het VW concern na het uitkomen van dit schandaal, wel overeind zal kunnen blijven, gaat hij niet. En misschien maar goed ook. Kort na het verschijnen van het boek immers in de VSA begin dit jaar, werden de jaarcijfers 2016 voor VW bekend gemaakt: de onderneming was Toyota opnieuw voorbij gestoken als grootste autoconstructeur ter wereld (dank aan de boomende verkoop van haast uitsluitend  benzinewagens in China) en de financiële balans vertoonde opnieuw niets dan cijfers in het zwart…
Ewing baseerde zijn boek op diepgaande research en niet eerder gepubliceerde insidersverhalen. Vertrekkende bij het allereerste begin van Volkswagen tijdens het nazitijdperk in de jaren dertig van vorige eeuw, leverde hij een spannend verhaal af over machtsverhoudingen, intriges, familievetes, botsende karakters, dwingende leiders, fraude en de onwaarschijnlijke manier waarop die aan het licht kwam.
De filmrechten van het boek werden intussen opgekocht door producent Leonardo Di Caprio *
Jack Ewing * Het dieselschandaal * Xander Uitgevers bv. * 464 p *19,99 euro * ISBN 978 94 0160 546 5. *Zo leven wij nu van de eene dag in de andere
Na het overlijden van zijn moeder Hannie Goddard in 2012 – ze was 99 geworden – vond haar zoon Philip Everts (1938), die Rechten en Sociologie studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in haar inboedel honderden brieven, waarvan een groot deel betrekking had op de periode 1939 – 1946. Ze waren gewisseld tussen zijn ouders, grootouders, ooms en tantes en hun vrienden en gaven een realistisch beeld van hoe het was om in Nederland de Tweede Wereldoorlog mee te maken. Vooral een brief, geschreven door zijn grootvader ter gelegenheid van zijn vijfde verjaardag (1943) trof Philip: kreeg hij als kleinzoon daarin niet de opdracht de herinnering aan die verschrikkelijke tijden levendig te houden aan de hand van de (hopelijk bewaarde) briefwisseling ‘zodat de kleuters van toen zouden weten dat er in hun prille jeugd heel wat werd omver geworpen en kapot gemaakt’? Bijna vijfenzeventig jaar later, in 2017 slaagde Philip er uiteindelijk in aan de wens van zijn grootvader te voldoen. Een ruime selectie uit  de gevonden correspondentie werd, daar waar nodig voorzien van enige duiding, in boekvorm gegoten en uitgegeven door Aspekt. ‘Zo leven wij nu van de eene dag in de andere. Brieven uit de oorlogsjaren’ is de titel die op de omslag staat.
Wat het door Philip Everts samengestelde boek interessant en boeiend maakt is het feit dat er over de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de oorlogsjaren in Nederland bericht wordt zonder dat deze door de filter van de herinnering en de kennis van achteraf zijn gegaan. Het leven van alledag (geboorte en sterven, verjaardagen en ziekten…) ging in de oorlog ‘gewoon’ door, maar steeds tegen de parallel verlopende achtergrond van mobilisatie, oorlogsdagen, bezetting: het bombardement op Rotterdam (waar de grootouders van Philip langs moederszijde woonden), maatregelen van de bezetter, vlucht uit de stad met achterlating van have en goed bij de Slag om Arnhem (de wortels van de gegoede familie Everts lagen in Gelderland), de bevrijding, het moeizaam begin van het herstel… Uit de brieven wordt ook de steeds verder om zich heen grijpende desintegratie van de samenleving tijdens de oorlogsjaren duidelijk: telefoneren en reizen werd moeilijker en uiteindelijk onmogelijk, brieven kwamen niet meer aan, alleen te voet of per fiets of via een koerier was commu-nicatie nog mogelijk. Iedereen werd steeds meer op zichzelf teruggeworpen en aangewezen. Veel van de talrijke zwart-wit foto’s in het boek komen uit het persoonlijk familie-archief van de auteur.
Philip Everts * Zo leven wij nu van de eene dag in de andere * Uitgeverij Aspekt * 362 p *  24,95 euro * ISBN 978 94 6338 154 3.
Katelijne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *