Het Diamant-Sutra – 't Scheldt

Het Diamant-Sutra

Voor het eerst is einde 2016 een rechtstreeks uit het Sanskriet vertaalde Nederlandse versie van Het Diamant-Sutra verschenen. Voor de vertaling – en het erbij horende commentaar om de aartsmoeilijke tekst toch enigszins begrijpbaar te maken – tekende prof. dr. Rob Janssen, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam die aan de Rijksuniversiteit van Leiden Pali en Sanskriet studeerde. Een inleiding op het sutra, dat bestaat uit twee delen en 32 hoofdstukjes, werd geschreven door de bekende zenmeester Rients Ritskes, eveneens in een poging om enige verheldering te brengen. Het moge intussen duidelijk zijn dat Het Diamant-Sutra, vol wijze woorden van Boeddha, een boekje is dat niet voor iedereen is weggelegd. Persoonlijk, en dat is eerlijk, zegden de teksten ‘die de Perfectie van Inzicht tot onderwerp hebben’ mij niets. Ik begrijp ze niet, ook niet met de deskundige uitleg erbij. Maar ik ben dan ook helemaal niet vertrouwd met het boeddhisme en met de zen-traditie die nochtans grote groepen van mensen al duizenden jaren stimuleren en inspireren. Voor hen zal deze sutra ongetwijfeld wel betekenis hebben en een aanzet tot meditatie zijn.Laat ik me dan ook in deze korte bijdrage beperken tot enkele algemene gegevens. Het sutra van de Diamantsnijder, beter bekend als het Diamant-Sutra werd in het Sanskriet geschreven in het begin van onze jaartelling, in elk geval voor 402 na Christus toen er al een Chinese vertaling van ver-scheen. In de 9de eeuw werd het sutra ook gedrukt: een compleet exemplaar gedateerd 868 werd begin 20ste eeuw teruggevonden in een grot nabij de stad Dunhuang in het zuidwesten van China. Vrij snel volgden er, na de Chinese vertaling, ook vertalingen in het Tibetaans, Mongools, Manchu en zelfs in het Sogdisch.Grote populariteit verwierf de tekst onder Mahayana-boeddhisten in oost en west en eveneens groot was de invloed die het sutra uitoefende op zen en het Tibetaans boeddhisme. Vertalingen ver-schenen er later ook in het Frans, Duits en Engels en nu dus, voor de eerste maal rechtstreeks uit het Sanskriet, ook in het Nederlands.Volgens de Diamant-sutra (een sutra is een aforisme of serie van aforismen waarmee kennis van rituelen, filosofie, grammatica of elke andere vorm van kennis kan worden overgedragen) moet al het waarneembare niet worden gezien als de hoogste werkelijkheid, maar als een illusie van het eigen bewustzijn. Het sutra kreeg de naam diamant ‘omdat het zo scherp als een diamanten zwaard door illusies snijdt en daarmee de mediterende dichter bij de verlichting brengt’.Prof. dr. Rob Janssen * Het Diamant-Sutra * Uitgeverij Asoka * 95 p * 14,95 euro * ISBN 978 90 5670 360 8.
*
Volksvriend / volksvijand
Op het omslag van het boek prijkt het beroemde schilderij ‘De dood van Marat’. Het werd in 1793 gemaakt door de toen toonaangevende Franse kunstenaar Jacques-Louis David en wordt, opmerkelijk genoeg, niet in Parijs maar in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel bewaard.
Het werk toont de dode Marat, als een Christusfiguur, liggende in zijn bad, waarin hij wegens een huidziekte veel tijd doorbracht. Hij was aan het schrijven toen Charlotte Corday hem neerstak. Het bebloede mes is op de voorgrond te zien. Met de smoes dat zij iets kon vertellen over de Girondijnen was de vrouw de woning van Jacobijn Marat binnengeraakt. Vier dagen later werd de moordenares geëxecuteerd. Zij stierf onder de guillotine. Of had zij bewust zelfmoord gepleegd door Marat aan te vallen in hartje Parijs? Pas vele jaren na haar dood zou zij de status van heldin van Frankrijk verwerven.
De ‘grote revolutionair’ Marat was intussen van zijn voetstuk gevallen en zou voortaan de geschiedenis ingaan als een eerder ‘domme massamoordenaar’.
Over de in Zwitserland geboren Jean Paul Marat (1743 – 1793) is al heel veel inkt gevloeid. Zijn leven was dan ook niet gespeend van avontuur. Zo was hij al op vrij jonge leeftijd terug te vinden in Frankrijk, Engeland, en opnieuw Frankrijk, na een zwerftocht doorheen de Verenigde Provinciën en het Rijnland. Bekend stond hij onder verschillende gedaantes: geneesheer, schrijver, natuurwetenschapper, politiek journalist en voorvechter in de Franse Revolutie die onder andere mee op de executie van koning Lodewijk XVI (1754 – 1793) had aangedrongen.
Niet alles wat over de man (die zich had aangesloten bij de Jacobijnen – een centralistische hervormingsgezinde beweging die zich inzette voor meer sociale rechtvaardigheid, volkssoevereiniteit en onderdeelbaarheid van de Franse Republiek), werd geschreven mag echter zo maar klakkeloos als waarheid worden aangenomen. Daarvoor had hij teveel vrienden maar ook vijanden.
De West-Vlaamse schrijver Jeannick Vangansbeke, die al verschillende biografieën op zijn naam heeft staan, besloot daarom Marat zelf aan het woord te laten, over zijn leven, de revolutie, de wijze waarop hij aan zijn einde kwam…
Het boek Volksvriend/volksvijand was geboren. In het werk, dat recent door Aspekt werd uitgegeven, komt ook Marats moordenares Charlotte Corday (1768 – 1793), persoonlijk haar zegje doen. Zij steunde de groepering van Girondijnen die zich vooral tijdens de eerste fase van de Franse Revolutie gematigd links opstelden en gruwden van de bloeddorstigheid van de Jacobijnen.
Volksvriend/volksvijand. Een dubbelportret is een origineel werkje dat, wie de Franse Revolutie eens van binnen uit wil beleven, zeker zal kunnen bekoren.
Jeannick Vangansbeke * Volksvriend/volksvijand * Een dubbelportret * Uitgeverij Aspekt * 134 p * 15,95 euro * ISBN 978 94 6338 065 2Katelijne***Alle besproken boeken kunnen besteld / gekocht worden bijDE WASE BOEKHANDEL,
Grote Markt, Sint-Niklaas.
Tel 03 776 01 68

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *