Gewoon God – 't Scheldt

Gewoon God

Toon Hermans (1916 – 2000), de bekende Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter, zou dit jaar 100 zijn geworden. Een gelegenheid misschien om even terug te blikken op de ‘mens’ Hermans. En hoe kunnen we dat beter dan met het boekje Gewoon God uit 1998 van de arts, filosofe en auteur Mieke Mosmuller (1951), dat recent opnieuw op de markt werd gebracht. Drie jaar lang, in soms wekelijkse sessies, maakte Hermans haar ongewoon openhartig deelgenoot van zijn twijfels en zekerheden, van alles wat hem bezighield. ‘Ik wil je vertellen’, had hij haar gezegd, ‘over mijn visie met betrekking tot God, tot mijn geloof in God. Ik kan daar niet over schrijven. Jij zal dat kunnen’.

Mosmuller zet Toon Hermans in haar boekje neer als een ernstig, filosofisch mens, die veel wist over de tragiek van het menswezen, het drama van de mens, en die leefde, met dat te weten, door het om te keren in humor. Misschien was het wel daarom dat hij zich steeds bleef afvragen waarom in de Bijbel nergens staat dat Jezus ook lachte?
De onderwerpen die in Gewoon God (Hermans koos deze titel zelf) aan bod komen zijn velerlei: bezieling, fantasie, oergod besef, verdriet bij het sterven van een geliefde, de betekenis van gezond zijn, de hulpeloosheid van de mens, de tegenstelling tussen wetenschap en mysterie…. Toen hij las wat Mosmuller van hun gesprekken had gemaakt kwam het Hermans voor dat hij een soort biecht had gesproken. Hij had zich laten gaan, zo voegde hij eraan toe, dan weer eens gelukkig, dan weer vertwijfeld maar altijd in de hoop dat hij, met wat hij gezegd had, mensen zou kunnen bereiken die daar iets aan zouden hebben.
Mieke Mosmuller * Gewoon God * Uitgeverij Occident * 168 P * 14,50 euro * ISBN 978 90 7524 021 4.
*
De Natiebazen
Buiten formaat en zwaar. Het zijn twee zaken die onmiddellijk opvallen bij een eerste confrontatie met het boek De Natiebazen dat onder de auspiciën van Fernand Huts (Katoen Natie), prijkend op de omslag met een fijne sigaar in de hand, recent door Lannoo werd uitgegeven. Luxueus, is ook nog een bijvoeglijk naamwoord dat bij het werk past. Een blik op de hoge kwaliteit van het gebruikte papier en de gouden letters die gul over de bladzijden werden verspreid, zegt in dit verband genoeg. Als relatiegeschenk, met een prijskaartje eraan van 115 euro, kan het dan ook tellen. Maar natuurlijk heeft het boek ook een inhoud en die bestaat vooral uit foto’s, veel foto’s en mooie, gemaakt door modefotograaf Henk van Cauwenbergh (1958), zoon van de gewezen Antwerpse stadsgids Georges van Cauwenbergh. Hij kreeg van Huts de vrije hand bij de opdracht om een ongegeneerde hulde te brengen aan de mensen die, naar aloude traditie, de ruggengraat vormen van de gigantische onderneming die Katoen Natie met zijn ongeveer 13 000 werknemers op dit ogenblik is: de natiebazen.
Met 44 zijn ze, deze meewerkende vennoten en samen vormen ze een select clubje dat dag in, dag uit, zonder te beschikken over extra bevoegdheden, meedenkt over de toekomst van het bedrijf. Enkel bij voordracht kan iemand, na een geslaagde stageperiode van twee jaar, het tot natiebaas schoppen en aandelen kopen (voor een eerder symbolisch bedrag) van de eigen firma. Boven hen staan in het organigram van de onderneming, nog vijf zogenaamde dekens en natuurlijk de patron Fernand Huts.
In enkele korte teksten (van de hand van Sophie van Kerckhove en Christophe Ponette) wordt in het boek ook uitgelegd waar het begrip natiebazen vandaan komt. Gegroeid uit de middeleeuwse gildes verwijst het oorspronkelijk naar coöperaties van gespecialiseerde vaklui die zich toeleggen op de behandeling van een specifieke groep goederen voor de schepen die Antwerpen aandoen. Katoen Natie koos zeer bewust voor het behoud van deze structuur hoewel de natiebazen op dit ogenblik een veel breder werkveld hebben dan vroeger, en nu bijvoorbeeld ook actief zijn op domeinen als hightech engineering, ICT, administratie… De tijd dat ‘polderboeren’ in de winter, wanneer er niet op de velden moest gewerkt worden, met hun paarden in de haven aan de slag gingen en het zo vaak brachten tot natiebaas is wel definitief voorbij.
Bij het maken van de foto’s ging Van Cauwenbergh op zijn bekende eigengereide manier te werk. Niet schrikken dus, wanneer tussen de bonkige havenarbeiders regelmatig een soms schaarse geklede schone opduikt. Voor het contrast?
Eerder verrassend zijn ook de vele citaten van grote denkers uit de geschiedenis (Confucius, Goethe, Socrates, Aristoteles, George S. Patton...) die hier en daar werden afgedrukt. Zouden zij nog dagelijks de natiebazen inspireren bij het uitoefenen van hun taken?
Henk van Cauwenbergh (Sophie van Kerckhove en Christophe Ponette) * De Natiebazen * Uitgeverij Lannoo * 272¨p * 115 euro * ISBN 978 94 0143 364 8.
Katelijne
*
Alle besproken boeken kunt bestellen bij De Wase Boekhandel, Grote Markt Sint-Niklaas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *