ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent FREDIANUS     – 't Scheldt

FREDIANUS    

Het blijft onduidelijk of Frigidianus, Finnianus of Fredianus één heilige zijn of drie heiligen. Volgens Gregorius de Grote was Fredianus een Ierse monnik van koninklijken bloede, die op bedevaart naar Rome is gegaan. In ieder geval was er rond 500 ene Fredianus bisschop van Lucca. Hij was zeer geliefd bij de geestelijkheid en bij het volk, niet alleen vanwege zijn pastorale werk, maar ook vanwege zijn prestaties als waterbouwkundig ingenieur. In deze hoedanigheid heeft hij een einde gemaakt aan de verschrikkelijke overstromingen van de rivier de Serchio. Volgens de legende heeft Fredianus met een hark een nieuwe veiligere bedding voor de rivier uitgeschraapt en heeft de rivier die gevolgd. Hij schijnt rond 588 te zijn overleden. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Vertoont november zich met snee, het zal vruchtbaar zijn voor het vee***VOLKSWEERKUNDE     November immer guur en koud, maakt menig mens de botten koud. Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Koude november en vruchtbaar jaar was steeds verenigbaar***CITAAT I     Johnson, die zelf vroeger hoofdredacteur is geweest van The Spectator, had het in zijn gedicht over Erdogan de ‘rukker’, die ‘zijn zaad zaait met behulp van een geit’.***In ’t geluk veel broodvrienden, in de armoede geen noodvrienden***CITAAT II

     Jean-Marie Dedecker: ‘Hillary is niet het symbool van, maar een belediging voor de vrouwenemancipatie’.***Landen verzanden, zanden verlanden***VVB: VLAAMSE VOLKSBEWEGING OF VIEZE VECHTENDE BEWEGERS?     De aanhoudende ruzies binnen het hoofdbestuur van de Vlaamse Volksbeweging heeft o.m. tot het ontslag geleid van enkele leden. Kijk op www.tscheldt.be in de column
U KIEST KONING ONBENUL – KONINGIN TROELA

***
Wie heden lacht, zal morgen wenen
***
CITAAT III
Duits politicus (Groene partij) stelt dat mensen maar Arabisch moeten leren, als ze immigranten beter willen begrijpen.***SauerLUIE PARLEMENTAIRENAan het begin van dit parlementaire jaar deed voorzitter-kabouter Jan Peumans (N-VA) een opmerkelijke uitspraak: ‘In het Vlaams Parlement heb je mensen die hard werken en mensen die niets doen’ .
De Tijd nam de proef op de som en ging de ijver van alle parlementsleden meten aan de hand van hun genomen initiatieven. Wij van ’t Scheldt wijzen met de vinger naar de zg. Passievelingen. Dat zijn de parlementsleden die weinig tussenkomsten en weinig initiatieven hebben genomen. Opvallende conclusie is dat er bij deze passievelingen opvallend veel grote namen zitten: politiekers die te pas en te onpas op het scherm opduiken om hun mening op te dringen Het zijn ook dikwijls diegenen die er in slagen om bij de minste maagoprisping hun braaksel in de kranten te laten publiceren. Daar wordt het dan opgepikt door een bevriende journalist die het dan herkauwt in een radioprogramma of een zg. talkshow.Bij de verworpenen der aarde zijn er drie bekende kampioenen luieren: Bruno Tobback, Freya Van den Bossche en Renaat Landuyt.
Bij CD&V valt de windbuil Sabine de Bethune op met een zeer schamel palmares.
Bij Groen geeft Wouter Vanbesien in verhouding tot zijn TV-, radio- en krantenoptredens heel weinig wol.
Heel opmerkelijk is de lethargie bij Vlaams Belang. Van de 6 verkozenen zijn er 4 terug te vinden in de rubriek Passievelingen, w.o. partijvoorzitter Tom van Grieken. Ronduit verbijsterend is het om vast te stellen dat er van een partij die alle zeilen zou moeten bijzetten, drie volksvertegenwoordigers zijn die het leven licht opnemen. Ortwin Depoortere die in het parlement is kunnen komen in afspraak en opvolging van Barbara Bonte die ondertussen uit de politiek is gestapt – heeft een schamel palmares. Ook prikkelpopje Anke Van dermeersch is nog niet dikwijls moe thuisgekomen. Hekkensluiter is het stemmenkanon van Ninove Guy D’haeseleer die geen tijd heeft gehad om ook maar één tussenkomst te houden…
Bij N-VA tenslotte zijn er ook ene aantal mediageile hardroepers die nu door de mand vallen als zwak presterende parlementsleden. Niet verwonderlijk dat ons Antwerps komisch duo Ludo Totskop van Campenhout & Annick (De Heete) – de Ridder zich in de staart van het peloton bevindt, samen met Nadia Burkini Siminate, Peter- Odilon Wouters de beenhouwer uit Deurne. Aan diezelfde staart bevindt zich Vera Celis de cumulerende burgermoemoe van Geel. Zij brak ook niet te veel eieren in het Vlaams halfrond.
Helemaal achteraan bengelt de fel geplaagde en belaagde voorzitster van de VLD Gwen Rutten. Ze bakte er niet veel van met 8 tussenkomsten, 5 initiatieven en 4 vragen.
De prijs voor de rode lantaarn is voorbehouden voor ene Ann Soete (N-VA) uit Brugge : in ruil voor haar bruto maandwedde van € 7 000,- heeft zij het gepresteerd om zowaar 9 tussenkomsten te houden, 5 initiatieven te nemen en zelfs 9 vragen te stellen. Voorwaar, voorwaar ik zeg u: dit is de ware emanatie van de kracht van verandering . Op haar N-VA website zegt deze werklustige volksvertegenwoordiger dat ze sinds 1982 met haar man aan het roer van hun muziekwinkel stond . Ondertussen heeft één van de kinderen dat roer overgenomen waardoor Ann zich volledig kan toewijden aan de politiek. En het wordt nog beter: ‘Ann is opgegroeid met waarden als nooit aflatende inzet en verantwoordelijkheid. Nooit deinsde ze terug om het voortouw te nemen’. Dat heeft ze ondertussen ten volle bewezen in het Vlaams parlement. Ann Soete de vrouwelijke kabouter Lui.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *