EEN POLITIEKE GESCHIEDENIS – 't Scheldt

EEN POLITIEKE GESCHIEDENIS

… dat werd eenvoudig omzeild door een overfacturatie met een kwart (80% van 125% geeft netjes 100%).  Die overdreven factuur moest dan wel gecompenseerd met valse aankoopfacturen en die bleken onder andere uit Gibraltar te komen.
De bedoeling was dan dat een aantal jaren later het overdreven krediet gedeeltelijk zou moeten kwijtgescholden worden.  Wel ja, de boekwaarde van het schip en dus ook de scheepshypotheek zouden een eind boven de marktwaarde liggen. Dat systeem was al jaren aan de gang. De opeenvolgende ministers van Verkeer konden het ook niet helpen dat markt voor tweedehandsschepen zo laag was. Zij moesten het ‘verlies’ dus wel slikken en hun handtekening plaatsen.
In de federale regering waren dat achtereenvolgens De Croo (VLD), Dehaene (CVP), Coëme (PS) en Di Rupo (PS); de zaak was evenwel geregionaliseerd en de Vlaamse ministers van Mobiliteit waren Sauwens (VU), Kelchtermans (CVP), Baldewijns (SP) en Stevaert (SP). Zo te zien hadden alle partijen boter op het hoofd. Er zaten in het dossier ook leuke voordelen en commissies voor politiek benoemde functionarissen.Mijn ambtelijk orderregister toont aan dat ik in het daaropvolgende jaar (1997 en 1998) zeven volle dagen bij de gerechtelijke politie van Aalst (parket Dendermonde) heb gezeten om één en ander te verhelderen.Mijn grote vriend was toen Vlaams volksvertegenwoordiger Karel de Gucht.  Als aanvoerder van de oppositie tegen de regering-Van den Brande IV pleitte hij vurig en onophoudelijk voor een onderzoekscommissie naar de scheepskredieten. Het was hem bijna gelukt: Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier had toegezegd zich te onthouden en wij hadden SP-raadslid en Kempenaar Jef Sleeckx overtuigd om met de oppositie mee te stemmen. Bij de stemming liep het toch nog mis.
Er was een stem te weinig; de maritieme specialist van het Vlaams Blok, Jan Penris, moest dringend naar het toilet.Met de kippencrisis van 1999 werd alles anders. De CVP ging naar de oppositie en het nieuwe paarse bewind kon niet anders dan de onderzoekscommissie installeren.  Ik herinner mij nog hoe de ambtenaren van de NMKN omgeven waren door advocaten die precies aangaven wat ze konden zeggen en wat niet.  Ik was ook uitgenodigd; mijn register zegt 25 en 31 juli 2000. Ik was van plan alles te zeggen: eindelijk eens geen beroepsgeheim en dit mocht wel geweten zijn.  Na nog geen kwartier spreken hadden De Gucht en co mij door en vroegen en kregen zij een besloten zitting. Iedereen in de publieke tribune, ook mijn echtgenote, vloog buiten. Van de commissie en het verslag van verslaggever Jos Stassen, nu burgemeester voor Groen in Kruibeke, kan verder gezegd worden: ze dronken een glas, ze pisten een plas en alles bleef zoals het was.  Hier kan u het nog altijd lezen: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1015494Ondertussen ging ook het gerechtelijk opsporingsonderzoek onder leiding van substituut procureur des Konings Erwin Dernicourt zijn rustige gangetje.Acht jaar later kwam de zaak van de algehele valsheid wel in de openbaarheid toen de rechtbank van Dendermonde zich erover moest uitspreken.  Veel ophef was er niet meer. Ik begreep ook niet hoe de uitreikers van de valse facturen niet vervolgd werd en de ontvangers wel.  De politieke verantwoordelijken voor deze aantasting van de ‘openbare trouw’, zoals het Strafwetboek het formuleert, zijn nooit verontrust. Bovendien moest de rechtbank vaststellen dat de meeste feiten verjaard waren. Eén iemand, de zaakvoerder van het scheepvaartbedrijf, kreeg nog een kleine veroordeling voor enkele niet verjaarde handelingen. Uiteindelijk heeft hij met zijn bedrijf het krediet op het laatste Boelwerfschip tot de laatste euro terugbetaald. Als enige.  Hij is geen sukkelaar maar hij mag zich met recht het enige slachtoffer noemen van deze geschiedenis.En, o ja, Erwin Dernicourt, is nu, na een passage op het kabinet van Koen Geens, procureur-generaal van West- en Oost Vlaanderen.* NvdR Dit artikel verscheen eerder in Trends.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *