Een ideologische strijd met de islam – 't Scheldt

Een ideologische strijd met de islam

Het rijtje van aanslagen in Europa en het Midden-Oosten, opgeëist door Islamitische Staat of met grote waarschijnlijkheid er aan toe geschreven, wordt langzaamaan onoverzichtelijk. Steeds groter is ook de driestheid waarmee te werk wordt gegaan; denken we maar even aan het bloedblad dat op 14 juli jl. werd aangericht op de Promenade des Anglais in Nice.Dat moslims in diverse kringen al maar vaker als de ultieme onacceptabele Ander gelden, mag dan ook niet verrassend genoemd worden.

Maar hoe is het zover gekomen? Op die vraag probeert antropoloog dr. Martijn de Koning een antwoord te geven in zijn zopas bij Karakter Uitgevers B.V. verschenen essay Een ideologische strijd met de islam. Voor zijn analyse grijpt hij terug naar het gedachtengoed van Pim Fortuyn (1948 – 2002), dat hij beschouwt als een scharnierpunt in de racialisering van moslims.Tegelijk met het werk van De Koning verspreidde de uitgeverij ook opnieuw Fortuyns boek uit 2001 De islamisering van onze cultuur, dat in feite al in 1997 op de markt was gebracht met toen de meer polemische titel Tegen de islamisering van onze cultuur. Kern van het betoog dat Fortuyn erin hield was dat de cultuur van de islam haaks staat op de normen en waarden van de moderne westerse samenleving. Hij pleitte dan ook voor een krachtige dialoog tussen beide culturen om zo te komen tot wederzijds begrip. Het woord als wapen was zijn devies.Voor Martijn de Koning betekende het gedachtengoed van Fortuyn zowel een breuk als een continuering ten opzichte van eerdere periodes in de geschiedenis. Met zijn cultuurleer immers probeerde hij de wereld in te delen in overzichtelijke kampen: een wij gebaseerd op een liberaal ideaal beeld en een zij gebaseerd op een doembeeld van de islam. Haast automatisch volgde daarop een waardeoordeel en slopen ideeën over superioriteit van ons tegenover inferioriteit van hen binnen.
De oplossing die Fortuyn voor ogen had was tweeledig: geen migranten erbij en verregaande integratie/assimilatie. Voor hem maakte dat deel uit van een ideologische oorlog tegen de islam en tegen de politieke elite die de islam te veel tegemoet kwam ten koste van de (Nederlandse) identiteit die juist sterker benadrukt moest worden. Door continu mensen te reduceren tot (een negatieve definitie van) moslim, los van verschillen in religiositeit, nationaliteit, context, loyaliteiten, sociaaleconomische positie en individuele ervaringen, maakte Fortuyn van de categorie moslim een homogene populatie, een idee dat, volgens De Koning, vergelijkbaar is met het classificeren van mensen als een ras.Voor het feit dat de islam al verschillende jaren een van de belangrijkste onderwerpen van het publieke debat is geworden zorgde niet alleen Fortuyn, hoewel hij hierbij wel een belangrijke rol speelde. Het lijkt nu welhaast vanzelfsprekend en van nature zo, stelt De Koning vast, dat grote groepen moslims per definitie voor problemen zorgen vanwege hun cultuur en religie waarbij de aandacht voor de individualiteit van ieder mens volledig uit het zicht verdwijnt. ‘Erg relevant is Fortuyn heden ten dage echter niet meer en expliciet wordt nog zelden naar hem verwezen. Toch ondervinden vooral jonge moslims nog de gevolgen van het problematiseren van de islam waartoe Fortuyn een serieuze aanstoot gaf terwijl de racialisering ervoor zorgt dat het bijna onmogelijk is voor moslims om niet gemarkeerd te worden als moslim op basis van een definitie die hen neerzet als probleem en in het bijzonder als probleem voor de nationale veiligheid en de sociale cohesie’.In zijn betoog heeft De Koning het regelmatig over de religieuze vrijheden van de moslims (ritueel slachten, het dragen van gezichtssluiers, openbare gebedsoproepen vanop moskeeën enz…) die men (tot nog toe zonder veel succes) in het westen probeert in te perken. Veel minder spreekt hij over de westerse wetten (en wetten perken vrijheden in) die hier toch voor iedereen zouden moeten gelden. Een vergetelheidje?Martijn de Koning * Een ideologische strijd met de islam * Uitgeverij Karakter * 86 p * 7,95 euro. ISBN 978 90 4520 978 4.Pim Fortuyn * De islamisering van onze cultuur * Uitgeverij Karakter * 128 p * 9,95 euro. ISBN 978 90 4521 057 5.Katelijne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *