Ebola van dichtbij – 't Scheldt

Ebola van dichtbij

December 2013. Uit het West-Afrikaanse land Guinee komen de eerste berichten over de uitbraak van een dodelijke ziekte. Drie maanden later pas wordt duidelijk dat het om Ebola gaat. De epidemie heeft zich intussen al uitgebreid naar Liberia en Sierra Leone en woedt ongebreideld voort. De wereld reageert traag. Pas wanneer in september 2014 een aantal import-gevallen in de westerse wereld opduiken en het in West-Afrika, waar nooit eerder Ebola was aangetroffen, serieus uit de hand begint te lopen, wordt de plaag wereldnieuws.Het medisch personeel uit de drie getroffen landen dat de hulpverlening niet aankan, krijgt nu bijstand van een klein legertje dokters, verpleegkundigen, psychologen, epidemiologen, laboranten en logistieke medewerkers van elders die bereid gevonden werden om af te reizen naar de gevarenzone. Eén van de be-langrijkste organisaties die vanaf het eerste uur bijspringt is Artsen Zonder Grenzen (AZG). Al snel blijkt echter dat er meer en meer verpleegkundigen en dokters nodig zijn om aan de slag te gaan in hun (vaak geïmproviseerde) Ebola klinieken. Er wordt een oproep gelanceerd voor meer vrijwilligers. Twee mensen die ingaan op deze noodkreet, bereid gevonden worden om twee maanden hun normale werk achter te laten en in de afgelegen provincie Kailahun in Sierra Leone in een Ebola-ziekenhuis te gaan werken zijn Andy Dennis, een Engelse verpleegkundige die al eerder voor AZG werkte in Afrika, en Anne Simon, een Nederlandse internist uit het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen die nog nooit in Afrika is geweest. Na een korte training in Amsterdam reizen ze op 15 november af. Twee dagen voor kerstmis 2014 zullen ze weer voet op West-Europese bodem zetten. Zowel Andy als Anne hielden tijdens hun werk-zaamheden in Kailahun een dagboek bij. Een jaar na hun terugkeer besluiten ze de erin opgetekende ervaringen en emoties samen te leggen en te publiceren in boekvorm. Het werk verschijnt eerst in het Engels onder de titel Ebola – behind the mask en is sinds kort ook in het Nederlands beschik-baar met als titel Ebola van dichtbij.Andy en Anne komen in het boek afwisselend aan het woord en schetsen zo samen een indrukwekkend beeld van de schrijnende gebeurtenissen waarvan zij van zeer dichtbij niet alleen getuigen waren maar waarin ze zelf ook een niet onbelangrijke rol speelden. In de vier of vijf weken die ze werkten in Kailahun kregen zij – samen met tientallen mannen en vrouwen uit Sierra Leone – de zorg over meer dan 150 Ebola patiënten van wie er verschillenden niet meer te redden waren. Een stuk of 25 patiënten treden wat meer op de voorgrond waardoor het verhaal een meer persoonlijk gezicht krijgt: het zijn de menselijke gezichten in de onmenselijke crisis.Het boek eindigt niet met Kerstmis 2014, wel een jaar later wat Andy en Anne de mogelijkheid gaf ook te beschrijven wat zo’n ervaring met een mens doet. Eveneens interessant in het boek, maar gescheiden van de verhaaltekst door het gebruik van een kleiner lettertype, is hetgeen de auteurs de lezer(es) meegeven over de strenge regels die gelden bij het werk in een Ebola kliniek. Zo mogen artsen en verpleegkundigen, nochtans gekleed in een volledig beschermend pak, bijvoorbeeld toch niet langer dan één uur in de zaal blijven waar Ebola patiënten worden verzorgd.Aan de Ebola-epidemie in Westelijk-Afrika kwam volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel pas een einde in juni 2016. Het aantal geregistreerde ziektegevallen was dan opge-lopen tot 28 616. 11 310 mensen – onder wie een 500 tal hulpverleners uit de getroffen landen- had-den de verwoestende virusziekte niet overleefd.Andy Dennis en Anna Simon * Ebola van dichtbij * Uitgeverij Aspekt * 289 p * 14,95 euro * ISBN 978 94 6153 971 7.
*
De ontscheping
In het nummer 1199 van uw favoriete tijdschrift “‘t Scheldt” vroegen wij aandacht voor  het boek “Le Camp des Saints” van de Franse schrijver Jean Raspail (1925) dat goed 40 jaar na zijn verschijnen eindelijk een Nederlandse vertaling had gekregen. Jef Elbers was de man die daarvoor gezorgd had.
Egmont was de uitgeverij die het boek onder de titel Het legerkamp der Heiligen op de (Vlaamse) markt bracht. Intussen is de actuele betekenis van het haast profetische werk van Raspail blijkbaar ook tot Nederland doorgedrongen met het gevolg dat nu ook een Nederlandse uitgeverij (De Blauwe Tijger) de vertaling van Elbers aanbiedt. Het boek kreeg wel een heel andere titel mee die verwijst naar het eerste hoofdstuk van de bijna 400 bladzijden tellende turf, namelijk De ontscheping. Om uw geheugen wat op te frissen (indien nodig natuurlijk) wil ik er graag nog even aan herinneren dat in De Ontscheping (of in Het legerkamp der Heiligen) een miljoen paria’s uit India met gammele bootjes koers hebben gezet naar Europa. Wanneer ze landen op de Franse kusten van de Middellandse Zee betekent dit het begin van een apocalyptisch schouwspel waarin niets minder dan Europa’s beschaving zelf op het spel staat. Politici, ambtenaren, media en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders lopen elkaar voor de voeten om Europa uit te verkopen aan de gearriveerde horde, maar vooral aan hun eigen idealen… Wie nu wil zien wat zich momenteel in Europa afspeelt mag er zich gerust over verbazen dat Raspail het al in 1973 tot in detail voorspelde. Knap, maar ook wel wat beangstigend.
Jean Raspail (vert. Jef Elbers) * De ontscheping * Uitgeverij De Blauwe Tijger * 392 p * 23,50 euro * ISBN 978 94 92161 07 9.
Katelijne***
De in ’t Scheldt besproken boeken vindt u in of kan u bestellen bij
DE WASE BOEKHANDEL,
Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas.
Tel 03 776 01 68

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *