ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent DOMINICUS     – 't Scheldt

DOMINICUS    

Dominicus is rond 1170 in Caleruega in Spanje geboren. In 1204 ging hij als kanunnik van de kathedraal van Osma met zijn bisschop mee op reis. In Toulouse ontmoette hij albigenzische ketters en hij begreep hoe belangrijk het was hen weer met de kerk te verzoenen. Daarom stichtte hij de Orde der Predikheren – ooit de zwarte broeders genoemd en het best bekend als de dominicanen – en richtte gemeenschappen op die als ware centra van de katholieke cultuur moesten fungeren. Hij is in 1221 overleden en in 1234 heilig verklaard. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Valt in augustus het stof, dan is er voor het vee maar weinig lof***VOLKSWEERKUNDE     Als augustus zonder regen henengaat, de koe maar mager voor de kribbe staat.Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Augustus vrij van noordenwind, zo blijft het weer lang goedgezind***NEDERLAAG IS OVERWINNING?     In het hoofdkwartier van VB is de verkiezingsnederlaag van 24 mei 2014 blijkbaar al vergeten en in plaats van geloofwaardigheid op te bouwen, vervalt men in de oude politieke cultuur (sic). Er worden nu reeds krachten gemeten, stellingen ingenomen en plaatsen toegekend voor de volgende verkiezingen. Turnhoutenaar Ricino van Lommel werd destijds door voormalig VB-voorzitter Annemans in zijn partijbestuur opgenomen omdat hij een ‘directie-functie bekleedde bij een grote staalgroep’.

Huidig VB voorzitter Van Grieken stelde Van Lommel in 2014 aan als zijn opvolger waardoor deze de nieuwe jongerenvoorzitter (VBJ) werd.Bij de verkiezingen van mei 2014 stond Van Lommel als 3e effectieve kandidaat op de VB Kamerlijst en behaalde in de kieskring Antwerpen welgeteld 2 384 stemmen. Met dit vrij pover resultaat had hij uiteraard niet voldoende stemmen om een Kamerzetel in de wacht te slepen. Niet getreurd … Van Grieken zorgt voor zijn poulain: er is reeds een akkoord gesloten om Van Lommel bij de eerstvolgende verkiezingen de eerste plaats voor de Kamer aan te bieden in de kieskring Antwerpen.Na de verkiezingen vertoonde Van Lommel zich meer en meer op het hoofdkwartier van VB te Brussel. In opdracht van Van Grieken stelde hij zich bij het personeel voor als onafhankelijk bemiddelaar en luisterde naar ieder zijn/haar verzuchtingen. Sommigen vroegen zich toen al af hoe hij dat kon combineren met zijn belangrijke functie bij de staalgroep.Ondertussen heeft de larve zich echter verpopt. Van Lommel werd aangesteld als algemeen directeur van VB en hij heeft tevens de post van personeelsdirecteur ingepalmd.Nadat er in juni 2014 – omwille van besparingen – een 60 tal oudgedienden werden ausrasiert, blijkt er nu plots toch een ruim budget ter beschikking te zijn om een dubbele directeur royaal te vergoeden. Vreemd!Van de ene op de andere dag was Yves Buysse (de laatste adept van Frank Vanhecke bij VB) personeelsdirecteur af. Weinigen weten dat … maar Yves Buysse is jaren senator geweest voor VB. Zo onopvallend was zijn bestaan in de-ze hoge vergadering. De riante wedde + vergoedingen die hij als senator ontving betaalden zijn inzet als personeelsdirecteur en verslaggever van het partijbestuur. Buysse scheerde wel hoge toppen in zijn thuisstad Brugge (o.a. bekend van voormalig bisschop Roger Vangheluwe), evenwel niet in zijn functie van gemeenteraadslid. Wel in zijn mandaat als lid van de toezichtcommissie stedelijk zwembad.Nadat het bloed van de nacht van de lange messen was opgeveegd, was Buysse op post gebleven als personeelsdirecteur.Nu Van Lommel echter zijn zetel heeft ingepikt werd Buysse bevorderd tot diensthoofd van de studiedienst.Verder kiest voorzitter Van Grieken eieren voor zijn geld en speelt op safe door zelf de eerste plaats op de lijst voor het Vlaams parlement in het kiesdistrict Antwerpen te claimen. Hij zou er vriendelijk voor bedanken om te fungeren als lijsttrekker voor Europa ( omdat de kans voor VB om nog een Europese zetel te behalen quasi nihil is). Filip Dewinter toetert nu al druk rond dat zijn kandidaat Sam van Rooy (de kleurloze man met het charisma van een lantaarnpaal) deze plaats moet en zal innemen.Sauer***POEL VAN VERDERF     Joachim Pohlmann vindt zich als ‘auteur’ en woordvoerder van de Schaduwpremier (erkende titel) een flinke jongen. Binnen de N-VA vindt niet iedereen hem zo briljant, maar ach, dat is maar voetvolk en met het volk zijn voeten mag je spelen eens je de macht in handen hebt. Zoals wel vaker worden de jongens en meisjes die door De Grote Leider worden getolereerd op hun beurt minder tolerant naar anderen. Likken naar boven en trappen naar beneden, we kennen het feno-meen. Maar Joachim zit zo niet ineen: hij is wel degelijk tolerant. En hoe! In zijn column in De Morgen schrijft hij over zijn parkeerproblemen in Borgerhout, vooral tijdens de ramadan. Edoch, niet getreurd: ‘Wie in Borgerhout wil komen wonen, moet niet zaniken over de ramadan’, glundert hij. ‘Je moet immers ook niet zeuren over vliegtuigen als je in Zaventem gaat wonen’, kakelt de woordkunstenaar verder.
Vergelijkt Pohlmann het gebalk van zijn buren met de decibels veroorzaakt door het vliegverkeer? Wil hij  nu zalven of slaan? Kortom, kom je als seculiere autochtoon in het islamitische Borgerokko wonen, dan weet je gewoon dat het integreren geblazen is.Ondanks pogingen van Staatssecretaris Theo Francken om een beleid te voeren dat de kiesbeloften van de N-VA trouw blijft, krioelt het binnen deze partij toch net iets te veel van de arrivisten die voor het mainstream-model opteren.Gerard Van Clapdorp
***INCH ALLAHWij doden dieren zonder verdoven omdat wij in Allah geloven. En zij die nooit in hem geloofden zullen wij met plezier onthoofden.Ali Gezelle***Een aarden pot bij een metalen, kan nimmer iets dan nadeel halen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *