ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent DE PERCEPTIE REGEERT DE MEDIA – 't Scheldt

DE PERCEPTIE REGEERT DE MEDIA

Einde januari verzamelden een 2.000 manifestanten aan het Brusselse Noordstation. Ze ‘maakten een ketting’ van simpelen van geest tot aan het Maximiliaanpark. Daarmee protesteerden ze tegen de asiel- en migratiepolitiek van de federale regering en staatssecretaris Theo Francken (N-VA). De ‘actie’ ging uit van het z.g. burgerplatform ‘Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés’ dat al maandenlang asielzoekers en ‘transmigranten’ (sic) in het park opvangt. In de Maximiliaanjungle zelf was op dat moment geen enkele asielzoeker of transmigrant (resic) meer te vinden. De collaborateurs van het Platforme Soutien hadden de hele namiddag alle migranten in het park verzameld en laten onderduiken bij sympathisanten, zodat ze zeker niet zouden kunnen opgepakt worden door de politie. Op hetzelfde moment verscheen er in de media een woestijnzanddroog bericht dat 1 443 migranten, die in theorie geen kans maakten op asiel in België, vorig jaar een regularisatie gekregen hebben om humanitaire redenen. Dat is 54 procent meer dan in 2016, toen 941 personen geregulariseerd werden.De perceptie regeert de media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *