DE LERAAR – 't Scheldt

DE LERAAR

Je bent zowaar oorgetuige van alle roddels en de talrijke schoolproblemen zoals onhaalbare jaarplannen, overbelaste leerplannen, ziekteverloven, vaste benoemingen, pest- en agressief gedrag, ADSD en andere gedrag-stoornissen, de niet meer in te halen taalachterstand, drugproblemen, de niet te stuiten werkdruk, de talrijke tuchtproblemen, het niet mogen straffen van leerlingen en noem maar op. ‘Maar als Brussel beslist dat het zo moet, valt daar weinig aan te veranderen’, meent De Kraai. ‘Als ik het nog drie jaar uithoud ben ik vrij en kan ik me volledig op mijn passie toeleggen: de zwart-witfotografie’.

Het merendeel van zijn leerlingen zijn anderstaligen wiens namen onmogelijk uit te spreken zijn. Zij rijden met dikke BMW cabrio’s maar kunnen amper schrijven, laat staan zich verstaanbaar uit te drukken in het Nederlands.
Strikt genomen is De Kraai geen leraar Nederlands, maar leraar ‘Project Algemene vakken’, waarbij naast Nederlands ook Maatschappelijke Vorming moet onderwezen worden. ‘Er zijn scholen waar het anders is, maar daar geef ik geen les’, zegt De Kraai.
Maar De Kraai is meer dan de onverschillige, uitgeleefde leraar Maatschappelijke vorming. Wat deert het hem als de leerlingen hem maar met rust laten. Hij geeft zijn leerlingen moeiteloos net voldoende punten om hen het volgende jaar niet meer in zijn klas te moeten tegenkomen.

De Kraai
staat voortdurend aan het kopieertoestel om lessen voor te bereiden maar vooral om zich te onttrekken aan de toezichten, tot ergernis van zijn collega’s. Ook kopieert hij veelvuldig krantenknipsels om die in de leraarskamer op te prikken. Geobsedeerd door de fotografie, de muziek, de gebeurtenissen in eigen dagelijkse leven en in de wereld. Niet zelden vertrekt hij ‘s nachts om beelden van bomen of een sneeuwlandschap te fotograferen.Als een rode draad komt zijn dementerende moeder en zijn vader die hem op 6-jarige leeftijd in het bos achterliet te voorschijn.
Van bij het begin brengt Koubaa ‘het voorval’ met ‘mijn leerling’ te voorschijn dat pas op het einde van het boek dramatisch wordt onthuld.
Het boek van Koubaa is bij wijlen geestig en humoristisch te noemen. Omdat het verhaal op het einde plots helemaal duidelijk wordt, zou je het boek een tweede keer van voor af aan willen lezen.
Heb ik trouwens dan ook gedaan.Gezien de recente gebeurtenissen in een Vlaamse beroepsschool bijzonder actueel.
Bart Kouba * De Leraar * Uitgeverij Querido * € 18,95 * ISBN 978 90 2143 533 6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *