De Kracht van Verandering en Goed Bestuur – 't Scheldt

De Kracht van Verandering en Goed Bestuur

Historiek Bij Kon. Besluit van 20 april 1819 werden de Scheldekaaien door koning Willem aan de stad Antwerpen in gebruik verleend. Bij conventie van 16 januari 1874 werd deze ingebruiksverlening aan de stad voortgezet en uitgebreid door de Belgische staat. Ingevolge een overeenkomst van 10 mei 1890 met de Belgische staat diende de stad Antwerpen een gebouw op te richten ten behoeve van verschillende openbare diensten, waaronder het loodswezen en de dienst van de waterschout.
Op 30 januari 1939 werd tussen de Belgische staat en de stad Antwerpen de Conventie C afgesloten, waarbij de stad de Scheldekaaien verder in concessie kreeg tot 31 december. 1996. Artikel 2 van deze conventie bevestigt de verplichting van de stad Antwerpen tot het oprichten van bepaalde gebouwen en stelt dat alle werken door de stad uitgevoerd of nog uit te voeren, haar eigendom blijven. Bij de staatshervorming van 1988 zijn de kaaien overgegaan naar het Vlaams gewest. Dat was bereid om na 31 december 1996 aan de stad een verlenging van de concessie toe te staan. Als voorwaarde werd echter ondermeer gesteld dat de stad het Loodsgebouw en de bijhorende panden in volle eigendom aan het gewest diende over te dragen. De overdracht van de Loodsgebouwen werd als voorwaarde gekoppeld aan de verlenging van de concessie van de Scheldekaaien. De overdracht van de Loodsgebouwen maakte een einde aan de situatie waarbij de stad Antwerpen eigenaar was van een dienstgebouw dat nooit voor eigen stadsdiensten gebruikt werd of zou worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *