DE FABEL VAN DE BIJEN – 't Scheldt

DE FABEL VAN DE BIJEN

Ook opgenomen is het essay ‘Een brief aan Dion‘, waarin hij zich verweert tegen een aanval van de filosoof en bisschop Berkeley, pseudoniem Dion. De maatschappijvisie van Mandeville kan kort worden samengevat: particuliere ondeugden als afgunst, ijdelheid, bedrog, hebzucht en onkuisheid zijn weldaden voor de samenleving als geheel, mits ze door bekwame politici op een verstandige manier worden aangepakt. Nog tot voor enkele jaren genoot Mandeville wereldfaam, maar was hij in de Lage Landen een vergeten burger. Dat veranderde toen Mandeville-kenner Arna C. Jansen in ‘Trouw‘ verslag uitbracht over enkele onbekende Nederlandstalige gedichten die van deze erflater waren opgedoken. Uitgeverij Lemniscaat engageerde zich vervolgens om zijn gehele werk in het Nederlands uit te geven.
Een lovenswaardig initiatief, temeer daar, om dr. Bernard Bot, voormalig Nederlands minister van Buitenlandse Zaken, te citeren, ‘de ondeugd zoals geïnterpreteerd door Mandeville ook vandaag de dag nog hoogtij viert’. Aanbevelenswaardige literatuur… zeer verzorgde publicatie.
Bernard Mandeville * De fabel van de bijen * Uitg. Lemniscaat * 364 p * 29,95 € * ISBN 978 90 47700 33 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *