DE EERSTE KONINGEN VAN NEDERLAND – 't Scheldt

DE EERSTE KONINGEN VAN NEDERLAND

Absolute hoogtepunten waren in Oost-Anglia het regime van Redwald (ca. 600-620) en in Friesland dat van Redbad (ca. 690-719).
Daarna maakte de dynastie van de Wulfingen een duikeling. In Engeland verschoof het zwaartepunt van de macht naar het Noorden terwijl in Friesland de Wulfingen eruit werden gedwongen door de Franken onder leiding van Karel Martel en later Karel de Grote.
De koppigheid van Redbad, die bleef zweren bij Wodan en het woeste zeewolvenbloed en weigerde zich te bekeren tot het christendom, speelde hierbij een belangrijke rol.

Over deze eerste koningen van Neder-land schreef K.P.H. Faber een boek voornamelijk gebaseerd op recente vondsten van munten uit die periode. Veel andere bronnen zijn er trouwens niet, zodat het verhaal dat Faber brengt dan ook zeer anekdotisch is. De wereld die hij voor ons opent is bovendien totaal vreemd aan degene die we nu kennen al kan uit de hoofd-stukken gewijd aan de traditionele (natuur)godsdiensten toch blijken dat het huidige christendom maar een dun laagje vernis is over de hoeveelheid heidendom die er nog in ons zelf zit…
K.P.H. Faber * De eerste koningen van Nederland * Uitg. Aspekt * 207 p * 22,95 € * ISBN 978 90 59113 23 7.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *