DE DIERENTUIN IN HET FELIX PAKHUIS – 't Scheldt

DE DIERENTUIN IN HET FELIX PAKHUIS

Rudy van Eysendeijk, algemeen directeur van de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) gaf een overzicht van de oor-sprong en ontwikkeling van de AntwerpseZoo.
Opgericht in 1843 met als eerste directeur JacquesKets, was de Zoo veel-eer een ontmoetingsplaats voor de betere burgerij. Er waren toen nog niet veel levende dieren in de Zoo. JacquesKets was taxidermist (dierenopzet-ter) van beroep. Opgezette dieren golden als compensatie.
Omstreeks dezelfde periode hadden Gent en Brussel ook een dierentuin. De-ze bestonden echter niet lang. Toen de dierentuin van Brussel ermee stopte was JaakVekemans, de tweede directeur van de AntwerpseZoo. Hij kocht er twee olifanten die hij te voet van Brussel naar Antwerpen overbracht…
De grote aangroei van exotische dieren kwam er met het Belgisch Kongo onder koning Leopold II. Dat ging gepaard met het ontwerpen van nieuwe gebouwen en herinrichting van de tuin. Samen met een immense fotoverza-meling behoren deze ontwerpen tot het archief van de Zoo.
Deze verzameling heeft intussen een omvang van ruim 100 lopende meter.
In januari 2007 besliste de KMDA haar rijke archief in bewaring te geven aan het Felix Archief. De stukken werden op de rekken geplaatst en na controle en beschrijving in de Archiefbank ingevoerd. Door het convenant dat de KMDA met de stad afsloot werd de waardevolle boekenverzameling in per-manente bewaring gegeven aan de Stadsbibliotheek. Het archief werd toevertrouwd aan het vakkundig personeel van het FelixArchief.
De heer FernandSchreven, bibliothecaris van de KMDA, gaf tenslotte een toelichting bij de uitstalkasten waarin de belangrijkste documenten van de Zoo waren bijeengebracht.
Jammer en onbegrijpelijk dat deze kleine, interessante tentoonstelling amper een tiental dagen toegankelijk bleef voor het publiek. Want de Sinjoor is fier op zijn Antwerpse Zoo. PhilipHeylen kan nog veel leren van zijn ‘baas’PatrickJanssens. Zeker op het vlak van publiciteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *