DE BOURGONDISCHE VORSTEN  1315-1530 – 't Scheldt

DE BOURGONDISCHE VORSTEN  1315-1530

Het verhaal dat de auteur vertelt leest als een roman, met als niet onbelangrijke bijkomstigheid dat de historische waarheid nooit uit het oog wordt verloren.
De Bourgondische vorsten worden in dit kleurrijke en samenhangende synthesewerk gekonterfeit tegen de achtergrond van hun tijd, met oog voor alle facetten van hun samenleving: de politieke en maatschappelijke context, de pracht en praal van het hofleven, de veelheid aan artistieke exploten.
Niet alleen met het dagelijkse leven van toen maken we kennis, ook met grote, soms spectaculaire gebeurtenissen, zoals de pest, de Honderdjarige Oorlog, de kruistochten, huwelijken en begrafenissen, tornooien en moordpartijen… Speciale aandacht ook voor de eminente rol van het eens zo machtige en rijke Vlaanderen.
In tegenstelling tot haast allen werken over de Bourgondische vorsten, die beginnen in 1369, toen Filips de Stoute, zoon van de Franse koning, trouwde met Margaretha van Male, waardoor het hertogdom Bourgondië verenigd werd met het graafschap Vlaanderen, begint De Maesschalck zijn verhaal in 1315 toen de eerste hoofdrolspelers nog niet eens geboren waren.
Ook de dood van Karel de Stoute in 1477 is voor de auteur niet het obligate einde van de Bourgondische periode. Hij gaat door tot 1530, het jaar waarin de allerlaatste Bourgondische prinses Margaretha van Oostenrijk voorgoed de ogen sloot.
Bijzondere aandacht besteedt De Maesschalck ook aan de verhalen van een aantal sterke vrouwen die tot nog toe meestal in de schaduw bleven van hun vaders, broers of echtgenoten. Deze verhalen vond hij terug in biografieën of romans, niet toevallig door vrouwen geschreven.
Voor wie meer wil te weten komen over kleurrijke figuren als bijvoorbeeld Johanna van Boulogne, Margaretha van Frankrijk, Margaretha van Male, Johanna van Brabant, Jacoba van Beieren, Isabella van Portugal, Maria van Bourgondië, Johanna de Waanzinnige of Margaretha van Oostenrijk is dit boek dan ook een aanrader.
En voor wie niet tevreden is met alleen maar vlotlezende teksten van de ‘ historicus met de gouden pen’ zijn er nog de schitterende illustraties van miniaturen, schilderijen, beeldhouwwerken en sieraden, die de rijkdom van een van de meest hoogstaande periodes uit ons cultureel erfgoed in beeld brengen. Handig zijn ook de overzichtelijke stambomen en kaarten voor wie even dreigt verloren te lopen in het verhaal dat zich uitstrekt over een periode van toch ruim tweehonderd jaar.
Het boek aanschaffen zou ik zeggen… of op uw verlanglijstje zetten.Edward de Maesschalck * De Bourgondische vorsten 1315-1530 * Uitg. Davidsfonds * 247 p * ISBN 978 90 582 655 17.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *