Bye Bye, Baby – 't Scheldt

Bye Bye, Baby

… nadien? ‘sp.a wil abortus tot 20 weken mogelijk maken’. Geen sprake meer van ‘kindje(s)’, geen sprake meer van ‘vrucht‘, zelfs het steriele ‘foetus’ wordt deze keer niet vermeld. Vreemd. Gaat het niet steeds om dezelfde ‘sujet

Of het er nu uitgemept wordt door een Afghaanse mafkees of door meneer Doktoor?Uiteraard is Blatt Leser te dom (anders zou hij niet voor ‘t Scheldt schrijven) om diep filosofische op- of aanmerkingen te maken over de abortuswetgeving, laat staan ze in vraag te stellen. Ondergetekende is tevens niet kil genoeg om zich een foetus van 20 maanden (zo’n 25 cm, 350 gram, alles erop en eraan…) in een metalen teiltje in een kille ziekenhuiskamer in te beelden (hopelijk valt dat vervelend levendige hartje snel stil, ze hebben daar gelukkig goede spuitjes voor. Een stevige mep lukt ook wel).
Wel veroorloof ik mij, losstaand van de zin of onzin van het hele gedoe, de hypocrisie er rond aan te kaarten. Wanneer we het willen noemen we het lief en schattig ‘een ongeboren kindje’, wanneer we het dan niet meer willen benoemen we het niet eens. Dan bestaat het niet meer. Dan verdwijnt het onbesprokene, heeft het geen naam, geen functie, geen doel, geen rechten meer.
De wereld is hard en oneerlijk, vanaf het prille begin.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *