ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent BELEGGEN IN EEN EXTRA EIGENDOM, IS NIET ALLEEN VAST GOED, MAAR OOK OERDOM ! – 't Scheldt

BELEGGEN IN EEN EXTRA EIGENDOM, IS NIET ALLEEN VAST GOED, MAAR OOK OERDOM !

Wie er heden ten dage nog mocht in lukken om van zijn zuurverdiende tig keer belaste centjes enkele kruimels over te houden, begint algauw te dagdromen over een tweede eigendom(metje). Typische Vlaamse overlevering. Geboren met een baksteen in de maag of erger nog een buikgevoel voor veilig beleggen. Ook de ‘boffers’ die pardoes een appartementje erven van een onverwoestbaar geachte groottante of een schielijk gesneuvelde zatte-nonkel kunnen hun vreugde niet meer op.De beklagenswaardig goede huisvader die in de gelukkige veronderstelling verkeert dat een dergelijk extra optrekje hem een maandelijkse bijdrage kan opleveren in zijn existentiële overlevingsstrijd heeft echter buiten de wonderen van de groen-roodlinkse inquisitie gerekend. Ontdaan van iedere vorm van jaloezie of naijver zullen onze progressieve ‘vrienden van het volk’ – waarbij een nadere omschrijving van dat ‘volk’ tot één der grootste staatsgeheimen mag gerekend worden – erover waken dat uw kleinood binnen de kortste keren wordt gereduceerd tot een waardeloze bouwval.Uw sociale bewogenheid zal echter met rasse schreden excelleren. Uw plaatsje in het rood/groene paradijs is gewis verzekerd. Mogelijk bijhorende maagden kunnen desgevallend het voorwerp uitmaken van verdere onderhandelingen. Mystery calls zullen alvast uw deel zijn, om u te helpen de juiste keuzes te maken en de geneugten van de vooropgestelde verrijking tenvolle te smaken. De alom – en vooral dan rondom het Gentse – geprezen praktijktesten beschermen u trouwens tegen het ontwikkelen van mogelijke discriminatoire oprispingen. Hebt u terzake toch nog prangende vragen, contacteer dan onverwijld mevr. An Moerenhout, Groenparlementslid.Door experten worden immers de voor u meest geschikte huurkandidaten geselecteerd! En wanhoop niet ! Er is wel degelijk een haast onuitputtelijke voorraad aan nabije of ver gezochte ‘minder bedeelden’ beschikbaar. Een geregeld wereldwijde aanvoer van rechthebbenden wordt dan ook gegarandeerd.Zo wordt er door onze altruïstische linkse medemensen blijvend zorggedragen voor uw stulpje dat nooit enige leegstand zal moeten ondervinden. Het risico op krakers wordt tegelijkertijd tot nul herleid. Een klein minpuntje echter. Hou er wel rekening mee dat u achteraf (maar vaak vroeger dan later) wel eens krottentaks verschuldigd zult zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *